ค้นหา:
 
 
  คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคล (อ่าน 3)23-01-2561  
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานโครงการแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคล (อ่าน 4)23-01-2561  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะเครื่องจักรกลการเกษตร (อ่าน 2)23-01-2561  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 24)11-01-2561  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาประมง (อ่าน 18)11-01-2561  
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททดแทนผู้สละสิทธิ์ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 132)09-05-2560
  คำสั่ง เกี่ยวกับการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560     
แต่งตั้งคณะกรรมการงาน กิจกรรมย่อยที่ 1 การประกวดปลากัดสวยงาม กิจกรรมย่อยที่ 2 การประกวดตู้ปลาสวยงาม กิจกรรมย่อยที่ 3 การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ปลาไทย (อ่าน 55)12-09-2560
แต่งตั้งคณะกรรมการ กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ กิจกรรมย่อยที่ 3 นิทรรศการและการอบรมวัฒนธรรมภูมิปัญญาข้าวไทย (อ่าน 70)25-08-2560
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานกิจกรรมที่ 5 นิทรรศการวิชาการ กิจกรรมย่อยที่ 1 นิทรรศการสาธิตการรีดโคนมอย่างถูกวิธี (อ่าน 74)28-07-2560
แต่งตั้งคณะกรรมการ กิจกรรมประกวดและแข่งขัน กิจกรรมย่อยที่ 6 การประกวดด้านพืช การประกวดจัดสวนถาดผักสวนครัว (อ่าน 92)28-07-2560
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานกิจกรรมประกวดและแข่งขัน กิจกรรมย่อยที่ 6 การประกวดด้านพืช การประกวดจัดสวนถาดผักสวนครัว (อ่าน 80)28-07-2560
  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา     
เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560 (อ่าน 15)
เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560 ณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ...
กิจกรรมแนะแนว เปิดโลกการศึกษา ณ โรงเรียนชลบุรีสุขบท (อ่าน 31)
กิจกรรมแนะแนว เปิดโลกการศึกษา ณ โรงเรียนชลบุรีสุขบ ...
ร่วมประชุม เกี่ยวกับการเเข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 (อ่าน 58)
ร่วมประชุม เกี่ยวกับการเเข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ...
ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560 (อ่าน 33)
ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ...
  ประชาสัมพันธ์     
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอน วันที่ 18 มกราคม 2561 (อ่าน 10)11-01-2561  
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษา (อ่าน 90)09-10-2560
โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 123)19-05-2560
เชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 (อ่าน 193)17-05-2560
รับสมัครคาวบอย คาวบอย คาวเกิร์ล (อ่าน 413)19-04-2560
  หนังสือเวียน     
ศธ 0580.201(1)/ว 0112 เวียนหนังสือ 8 ฉบับ (อ่าน 1)23-01-2561  
ศธ 0580.201(1)/ว 0017 เวียนหนังสือ 10 ฉบับ (อ่าน 13)09-01-2561
ศธ 0580.201(1)/ว 1633 เวียนหนังสือ 3 ฉบับ (อ่าน 13)19-12-2560
ศธ 0580.201(1)/ว 1632 เวียนหนังสือ 10 ฉบับ (อ่าน 12)19-12-2560
ศธ 0580.201(1)/ว 1605 เวียนหนังสือ 9 ฉบับ (อ่าน 22)12-12-2560
  ข่าวงานวิจัยฯ     
Web Site ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) เพื่อสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (อ่าน 131)22-05-2560
  ข่าวอบรม/สัมมนา     
  รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม     
9 มกราคม 2561 ประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดเทอม (อ่าน 13)11-01-2561  
18 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมวันเก็บเกี่ยวข้าว (อ่าน 33)22-11-2560
26 กันยายน 2560 งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะเกษตร (อ่าน 36)22-11-2560
3 พฤศจิกายน 2560 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (อ่าน 30)22-11-2560
1 พฤศจิกายน 2560 พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 (อ่าน 24)22-11-2560
  ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง     
  Download File     
เกณฑ์การลา สิทธิการลา (อ่าน 23)19-12-2560
เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 39)27-11-2560
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด (อ่าน 36)22-11-2560
ตัวอย่าง เอกสารประกอบการสอน (อ่าน 37)20-11-2560
ขออนุญาตใช้ยานพาหนะคณะ (PDF) (อ่าน 28)15-11-2560
  รับสมัครงาน     
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน รับสมัครงาน (อ่าน 161)28-07-2560
บริษัท ที.ซี. ฟาร์ม จำกัด รับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สัตวบาลประจำฟาร์ม (อ่าน 539)16-05-2560
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน) ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 238)19-04-2560
 

ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 68  
เข้าชมเดือนนี้ : 4,461  
เข้าชมปีนี้ : 4,461  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 74,223  


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.