ค้นหา:
 
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิ
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
 
 รายการ  ลิงค์เมนู
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 ภาคเรียนที่ 2/2561
 https://drive.google.com/open?id=1idef8vpoonjiHhpeZK3vh9AVsUKVptxs
 สมัครด้วยตนเอง (17 ก.ย. - 12 ธ.ค. 2561)  
 สมัครผ่านทางออนไลน์ (17 ก.ย. - 12 ธ.ค. 2561)  >>>คลิก<<< 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (14 ธ.ค. 2561)  
 สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)
   (เทคโนโลยีพลังงาน 16 ธ.ค. 2561)
   (พืชศาสตร์ 17 ธ.ค. 2561)
 
 ประกาศผลการสอบคัดเลือก (19 ธ.ค.2561)  
 ยืนยันสิทธิ์ (19-21 ธ.ค. 2561)  
 ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (19-21 ธ.ค. 2561)  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (22 ธ.ค. 2561)  
 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.