ค้นหา:
 
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิ
 
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

   

    
รายละเอียด Download เอกสาร
 1. ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1DayG62EqjxTOrltOAUjZxi6nsU6Nk7Rv/view?usp=sharing
 

 2. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท
 


https://drive.google.com/file/d/1CrvxvT2sbryHYAQ2LgzixgMGFm3A0cuu/view?usp=sharing
 
 3. ระบบสมัครเรียนออนไลน์
         สมัครทางอินเตอร์เน็ต    5 เม.ย. 61 - 29 มิ.ย. 61      
          สมัครด้วยตนเอง             5 เม.ย. 61 - 6   ก.ค. 61

 
 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.