ค้นหา:
 
  (COVID-19) สำหรับบุคลากร และนักศึกษาที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน (เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 3)
  หมวด  ประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  06-01-2565   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

สำหรับ บุคลากร และนักศึกษาที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน 
(เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 3) 
สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ ภายในวันนี้ (6 ม.ค.65) ก่อนเวลา 12:00 น. 
เพื่อดำเนินการสรุปรายชื่อและจำนวนส่งให้ทาง รพ. ต่อไป

https://docs.google.com

ข้อมูลวัคซีนที่สามารถเลือกรับได้ตามประกาศ สธ.
https://drive.google.com