ค้นหา:
 
  รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน) ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  หมวด  รับสมัครงาน   วันที่ประกาศ  19-04-2560   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน) ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาเขตบางพระ

            รอบเช้า 09.00 ถึง 11.30 น. และ รอบบ่าย 13.00-15.30 น.

 

ตำแหน่งที่ 1  ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมเกษตร

หรือสาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หรือสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร หรือสาขาวัสดุศาสตร์ หรือ

สาขาเคมีอุตสาหกรรม และเป็นหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท ด้านสาขาเกษตรกลวิธาน หรือ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมเกษตร หรือ สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หรือสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร
หรือสาขาวัสดุศาสตร์ หรือสาขาเคมีอุตสาหกรรม

 

ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

หรือสาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาวิชากีฏวิทยา หรือสาขาวิชาแมลงผสมเกสร หรือสาขาวิชาไรวิทยา ต้องเป็นหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์

ทั้งนี้ ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 

กำหนดวัน และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

 รายละเอียดเพิ่มเติม


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  รับสมัครงาน
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
  บริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 
  บริษัทในเครือเซนทาโก รับสมัครงาน  
  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง 
  บริษัท ออคต้า เมมโมเรียล จำกัด รับสมัครงาน 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.