ค้นหา:
 
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  หมวด  รับสมัครงาน   วันที่ประกาศ  08-05-2563   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

สาขาวิชาประมง

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ                          จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินการบัญชี หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไป         
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีน้ำใจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และอดทน
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี

2. ตำแหน่งคนงาน                              จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
- อายุ 18-55 ปี
- มีนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน

 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์    

3. ตำแหน่งคนงาน                                        จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
- อายุ 25-50 ปี
- มีนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน

 

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาค 2563 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 พฤษภาค 2563

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 30 พฤษภาค 2563


รายละเอียดเพิ่มเติม  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  รับสมัครงาน
  บริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 
  บริษัทในเครือเซนทาโก รับสมัครงาน  
  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง 
  บริษัท ออคต้า เมมโมเรียล จำกัด รับสมัครงาน 
  บริษัท ซีพีเอฟ (ธุรกิจไก่) รับสมัครงาน 
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต

     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ
     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ-1

     รับมอบโคครุภัณฑ์ จำนวน 6 ตัว 13 พฤษภาคม 2563
     ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ “วัว” ให้กับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก โดยมี นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก นางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จ.ชลบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมลงนาม

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว

     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบของใช้จำเป็น และเงินสด เพื่อช่วยเหลือ Covid-19
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.