ค้นหา:
 
  โครงการค่ายต้นกล้าราชมงคลตะวันออก
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  29-08-2562   ผู้ประกาศ  chatchawan Maitee

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการค่ายต้นกล้าราชมงคลตะวันออก และได้รับเกียรติจาก นายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวฯ โดยบรรยายกาศภายในโครงการมีนักเรียน ครู และอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมงานเปิดบ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมจัดบูธและให้ความรู้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  98  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561   
  ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒   
  วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562   
  งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2562 
  งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562 
     บริษัทในเครือเอกกรุ๊ป รับสมัครสัตวบาล
     

     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒
     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒

     วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562
     วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประกันระดับคณะ”
     คำสั่งที่ 132/2562  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการและวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.