ค้นหา:
 
  โครงการต้นกล้าราชมงคลตะวันออก การแนะแนวการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  05-09-2562   ผู้ประกาศ  chatchawan Maitee

ด้วย วันที่ 2-4 กันยายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ วิทยาลัยต่างๆ โดยเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้ตรงกับสายการเรียนที่นักเรียนต้องการสำหรับนำไปประกอบอาชีพในอนาคต โดยเข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

1.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

2.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

3.วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี

4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

6.วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

7.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

8.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

 มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  68  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561   
  ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒   
  วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562   
  งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2562 
  งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562 
     บริษัทในเครือเอกกรุ๊ป รับสมัครสัตวบาล
     

     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒
     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒

     วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562
     วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประกันระดับคณะ”
     คำสั่งที่ 132/2562  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการและวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.