ค้นหา:
 
  อบรมการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  09-09-2562   ผู้ประกาศ  chatchawan Maitee

วันที่ 9 กันยายน 2562
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เชิญวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง มาอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ในการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  15  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  งานเกษียณ ประจำปี 2563 
  ตรวจประกัน 2562 
  จุลสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ตอน กระบือชลบุรี 
  “พรรณไม้งาม อร่ามชล“  
  สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี อบรมการเพิ่มผลผลิตภาพสีข้าว 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.