ค้นหา:
 
  การแข่งขันจัดสวนภายใต้ Concept “สวนใช้ได้“ ในงาน“พรรณไม้งามอร่ามชล“
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  26-09-2562   ผู้ประกาศ  chatchawan Maitee

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันจัดสวนภายใต้ Concept "สวนใช้ได้" ในงาน"พรรณไม้งามอร่ามชล" ระหว่างวันที่ 8-15 กันยายน 2562 โดยนักศึกษาได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
1.นายธานินทร์ ทรัพย์เหมือน
2.นายวรวัฒน์ สุขสวัสดิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1.นายสรรพวิท ชินะโชติ
2.นายทักษิณ คุณพันธ์
รางวัลชมเชย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1.นายพงศกร หอมรื่น
2.นายพิพัฒน์ สุขชูศรี
3.นายธนกร จารุอินทร์
4.นางสาวชญาดา ไตรสินธ์
5.นางสาวกมลรัตน์ เรืองศรี
6.นางสาวลัคณา ศิริบุตร
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  6  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561 
  ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒ 
  วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562 
  งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2562 
  งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562 
     การแข่งขันจัดสวนภายใต้ Concept “สวนใช้ได้“ ในงาน“พรรณไม้งามอร่ามชล“
     การแข่งขันจัดสวนภายใต้ Concept “สวนใช้ได้“ ในงาน“พรรณไม้งามอร่ามชล“

     บริษัทในเครือเอกกรุ๊ป รับสมัครสัตวบาล
     

     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒
     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒

     วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562
     วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.