ค้นหา:
 
  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ดูงานที่สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  14-11-2562   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้พานักเรียนมาศึกษาดูงาน ณ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นการศึกษานอกห้องเรียน ทำให้เด็กนักเรียน สามารถสัมผัส ลงมือปฏิบัติ และเก็บประสบการจริงที่แปลกใหม่ทั้งใน และนอกห้องเรียน โดยท่านรองศาสตราจารย์ประพฤติ  พรหมสมบูรณ์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดต้อนรับนักเรียนจาก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
                    ซึ่งทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ในโอกาสต่อๆไป
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  185  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  กิจกรรมเปิดบ้าน แนะแนว โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน พัทยา   
  แข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 
  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโท 
  วิพากษ์หลักสูตร ภายใต้โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์ 
  ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่๒/๒๕๖๒ 
     กิจกรรมเปิดบ้าน แนะแนว โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน พัทยา
     กิจกรรมเปิดบ้าน แนะแนว โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน พัทยา

     บริษัทในเครือเซนทาโก รับสมัครงาน
     

     บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง
     

     แข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5
     ทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ส่งนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สามัคคีระหว่างมหาวิทยาลัยราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ให้มีมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป

     บริษัท ออคต้า เมมโมเรียล จำกัด รับสมัครงาน
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.