ค้นหา:
 
  วิพากษ์หลักสูตร ภายใต้โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  27-12-2562   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้จัดวิพากษ์หลักสูตร ภายใต้โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์  ณ สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
-รศ.ดร.อำมร อินทร์สังข์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
-ผศ.ดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-คุณธีระ คีตวรานนท์ บริษัท BASF
-ดร.อัมรัตน์ โกมลมาศ และ ผศ.วรรณวิมล นิลเศรษฐ์  ข้าราชการบำนาญ คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.ราชมงคลตะวันออ
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  12  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  ร่วมหารือเกี่ยวกับการทำ MOU ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กับ บริษัทมีกรุ๊ป 689 จำกัด 
  โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และพัฒนาบุคลากร 
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2563 
  ประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านพืชสมุนไพร  
  ประชุม การบริหารจัดการไผ่ : พืชทางเลือกที่มีอนาคตในพื้นที่นำร่อง จังหวัดชลบุรี 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.