ค้นหา:
 
  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโท
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  16-01-2563   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

ประจำปีการศึกษา 2563

– หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

          1. สาขาวิชาพืชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1   จำนวนรับ 5 คน

          1. สาขาวิชาพืชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   จำนวนรับ 10 คน

 

กำหนดการรับสมัคร  

เวลารับสมัคร 1 มกราคม – 29 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก 1 มิถุนายน  2563

สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) 5 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 8 มิถุนายน 2563

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 8 – 12 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิถุนายน 2563

รายงานตัวและปฐมนิเทศ 17 มิถุนายน 2563

ลงทะเบียนเรียน 17 – 21 มิถุนายน 2563

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 22 มิถุนายน 2563

 

 

คลิกดูรายละเอียด

http://academic.rmutto.ac.th/?p=75  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  แข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 
  วิพากษ์หลักสูตร ภายใต้โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์ 
  ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่๒/๒๕๖๒ 
  ต้อนรับกลุ่มเกษตรเติมสุข นำโดย อ.พีระพงษ์ สุดประเสริฐ ประธานกลุ่มเกษตรเติมสุข  
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อที่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562  
     บริษัทในเครือเซนทาโก รับสมัครงาน
     

     บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง
     

     แข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5
     ทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ส่งนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สามัคคีระหว่างมหาวิทยาลัยราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ให้มีมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป

     บริษัท ออคต้า เมมโมเรียล จำกัด รับสมัครงาน
     

     บริษัท ซีพีเอฟ รับสมัครสัตวบาลฟาร์ม
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.