ค้นหา:
 
  ประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านพืชสมุนไพร
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  09-03-2563   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan
๙ มีนาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านพืชสมุนไพร กับนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  4  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  งานเกษียณ ประจำปี 2563 
  ตรวจประกัน 2562 
  จุลสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ตอน กระบือชลบุรี 
  “พรรณไม้งาม อร่ามชล“  
  สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี อบรมการเพิ่มผลผลิตภาพสีข้าว 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.