ค้นหา:
 
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2563
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  10-03-2563   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

๙ มีนาคม ๒๕๖๓
   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อแสดงความยินดีกับการสำเร็จการศึกษารวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน เทคนิคในการสมัครงาน และการใช้ชีวิตของการทำงานในอนาคต ณ ห้องประชุม ๙๒๑ อาคารวิศวเกษตรและเทคโนโลยี
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  80  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  งานเกษียณ ประจำปี 2563 
  ตรวจประกัน 2562 
  จุลสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ตอน กระบือชลบุรี 
  “พรรณไม้งาม อร่ามชล“  
  สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี อบรมการเพิ่มผลผลิตภาพสีข้าว 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.