ค้นหา:
 
  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบของใช้จำเป็น และเงินสด เพื่อช่วยเหลือ Covid-19
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  24-04-2563   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

ด้วยสภาวการณ์เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด ๑๙  กระจายไปทั่วประเทศและภูมิภาคตะวันออก รวมทั้งจังหวัดชลบุรี ทำให้ประชาชนที่ได้รับเชื้อเกิดอาหารเจ็บป่วยและมีการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยการติดต่อระหว่างบุคคลถึงบุคคลเป็นอย่างง่ายและรวดเร็ว ทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในประสบภาวะเจ็บป่วยและเหตุต่างๆ ขาดแคลนอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นจำนวนมาก

          ในการนี้ ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ ศรีราชา ชลบุรีทราบถึงความเสียสละและการอุทิศตน เพื่อช่วยให้ประชาชนรอดพ้นจากอุบัติภัยต่างๆ  ทางสมาคมฯ จึงมีความประสงค์ที่จะมอบเงินสดและวัสดุอุปกรณ์ดังรายการต่อไปนี้ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจ ต่อไป   

            มทร.ตะวันออก ร่วมส่งกำลังใจฝ่าวิกฤติ Covid-19 ไปด้วยกัน  วันที่ 24  เมษายน 2563  นายศิริรัฐ เข็มนาค นายกสมาคมศิษย์เก่าบางพระ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบางพระ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำโดย นายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เดินทางไปมอบเงินและอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ป้องกันโรคโควิด-19.ที่ได้รับการบริจาคและสนับสนุนจากศิษย์เก่าเกษตรบางพระ,ชมรมต่างๆ,ผู้นำรุ่นต่างๆของบางพระ,สมาชิกรายบุคคล,จากทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและสนับสนุนการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้ส่งมอบไปยัง


1. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมอุปกรณ์การแพทย์  

2. สมาคมพุทธมามกะสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา จำนวนเงิน 10,000 บาท พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ 

3. สถานีตำรวจภูธรศรีราชา จำนวนเงิน10,000 บาท พร้อมอุปกรณ์การแพทย์

รวมทั้งสิ้น มูลค่าประมาณ 140,000 บาท
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  36  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต 
  จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ 
  รับมอบโคครุภัณฑ์ จำนวน 6 ตัว 13 พฤษภาคม 2563 
  ร่วมหารือเกี่ยวกับการทำ MOU ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กับ บริษัทมีกรุ๊ป 689 จำกัด 
  โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และพัฒนาบุคลากร 
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต

     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ
     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ-1

     รับมอบโคครุภัณฑ์ จำนวน 6 ตัว 13 พฤษภาคม 2563
     ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ “วัว” ให้กับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก โดยมี นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก นางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จ.ชลบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมลงนาม

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว

     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบของใช้จำเป็น และเงินสด เพื่อช่วยเหลือ Covid-19
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.