ค้นหา:
 
  รับมอบโคครุภัณฑ์ จำนวน 6 ตัว 13 พฤษภาคม 2563
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  14-05-2563   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
 
ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ “วัว” ให้กับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมี นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก นางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จ.ชลบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมลงนาม
 
สืบเนื่องจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง มีการส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มเติมในช่วงเวลาว่าง มีกิจกรรมปลูกพืช เลี้ยงวัว และกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเลี้ยงวัว ที่ได้รับการบริจาคมา ซึ่งมีเงื่อนไขในการเลี้ยงดู เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีอาชีพ ฝึกจิตใจให้อ่อนโยน ซึ่งจะต้องไม่ฆ่า และไม่จำหน่ายเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว แต่เนื่องจากในปัจจุบัน วัวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ทำให้เกิดการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนมีจำนวน 6 ตัว และเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งไม่มีหญ้าในการเลี้ยงดูวัว และวัวได้เดินภายในสถาน คุ้ยถังขยะ กินดอกไม้แทนหญ้า ส่วนตัวผู้มีความคึกคะนองวิ่งไล่ชนเด็ก เจ้าหน้าที่ และยานพาหนะ ได้รับอุบัติเหตุ และความเสียหาย และวัวทั้ง 6 ตัว ยังเป็นสินทรัพย์ของทางราชการ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ปี พ.ศ.2560 ในการโอนย้ายครุภัณฑ์ดังกล่าว ให้ ให้ส่วนราชการอื่นดูแล เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการโอนย้ายครุภัณฑ์ (วัว) ให้กับสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เป็นผู้ดูแลและศึกษาทางวิชาการในการหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป
 
 

 

Cr.http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TCATG200514093125302
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  59  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต 
  จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ 
  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบของใช้จำเป็น และเงินสด เพื่อช่วยเหลือ Covid-19 
  ร่วมหารือเกี่ยวกับการทำ MOU ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กับ บริษัทมีกรุ๊ป 689 จำกัด 
  โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และพัฒนาบุคลากร 
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต

     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ
     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ-1

     รับมอบโคครุภัณฑ์ จำนวน 6 ตัว 13 พฤษภาคม 2563
     ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ “วัว” ให้กับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก โดยมี นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก นางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จ.ชลบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมลงนาม

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว

     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบของใช้จำเป็น และเงินสด เพื่อช่วยเหลือ Covid-19
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.