ค้นหา:
 
  การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  22-05-2563   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

ตามที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีร่วมกับมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย และหน่วยงานในจังหวัดชลบุรี ได้ประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา และที่ประชุมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางเพื่อเตรียมการนำเสนอการจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่จังหวัดชลบุรีและได้มอบหมายสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเป็นหน่วยงานหลัก  ในการจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่จังหวัดชลบุรี นั้น

ในการนี้ จึงจัดการประชุมในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารวิศวกรรมเกษตร

ชั้น 2 ห้อง 921 เพื่อปรึกษหรือเกี่ยวกับ

1.)แผนและแนวคิดการพัฒนาองค์ควานรู้ต้นไผ่เพื่อองรับการจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่

2.) กรอบแนวทาง แผนงาน โครงการวิชาการด้านไผ่ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมวันที่ 15 มิถุนายน 2563  และประกอบในเล่มยุทธศาสตร์ไผ่จังหวัดชลบุรีต่อไป
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  23  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  งานเกษียณ ประจำปี 2563 
  ตรวจประกัน 2562 
  จุลสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ตอน กระบือชลบุรี 
  “พรรณไม้งาม อร่ามชล“  
  สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี อบรมการเพิ่มผลผลิตภาพสีข้าว 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.