ค้นหา:
 
  การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  22-05-2563   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

ตามที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีร่วมกับมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย และหน่วยงานในจังหวัดชลบุรี ได้ประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา และที่ประชุมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางเพื่อเตรียมการนำเสนอการจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่จังหวัดชลบุรีและได้มอบหมายสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเป็นหน่วยงานหลัก  ในการจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่จังหวัดชลบุรี นั้น

ในการนี้ จึงจัดการประชุมในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารวิศวกรรมเกษตร

ชั้น 2 ห้อง 921 เพื่อปรึกษหรือเกี่ยวกับ

1.)แผนและแนวคิดการพัฒนาองค์ควานรู้ต้นไผ่เพื่อองรับการจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่

2.) กรอบแนวทาง แผนงาน โครงการวิชาการด้านไผ่ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมวันที่ 15 มิถุนายน 2563  และประกอบในเล่มยุทธศาสตร์ไผ่จังหวัดชลบุรีต่อไป
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  23  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ 
  รับมอบโคครุภัณฑ์ จำนวน 6 ตัว 13 พฤษภาคม 2563 
  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบของใช้จำเป็น และเงินสด เพื่อช่วยเหลือ Covid-19 
  ร่วมหารือเกี่ยวกับการทำ MOU ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กับ บริษัทมีกรุ๊ป 689 จำกัด 
  โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และพัฒนาบุคลากร 
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต

     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ
     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ-1

     รับมอบโคครุภัณฑ์ จำนวน 6 ตัว 13 พฤษภาคม 2563
     ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ “วัว” ให้กับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก โดยมี นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก นางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จ.ชลบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมลงนาม

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว

     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบของใช้จำเป็น และเงินสด เพื่อช่วยเหลือ Covid-19
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.