ค้นหา:
 
  แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายผลผลิตงานฟาร์มสุกร (สำนักงานคณะ)
  หมวด  คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   วันที่ประกาศ  24-10-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ   
  ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ   
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 วันเก็บเกี่ยวข้าว   
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง (เพิ่มเติม) 
  แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานกิจกรรมจิตอาสา สาขาวิชาประมง 
     ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
     คำสั่งที่ 161/2563

     ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
     คำสั่งที่ 160/2563

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 วันเก็บเกี่ยวข้าว
     คำสั่งที่ 159/2563

     ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS 64 วุฒิ ม.6
     ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS 64 วุฒิ ม.6

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน โรงเรือนปลูกพืชอัตโนมัติเชื่อมต่อระบบ IoT
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน โรงเรือนปลูกพืชอัตโนมัติเชื่อมต่อระบบ IoT  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.