ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว 0107 เวียนหนังสือ 5 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  25-01-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว 0107

เอกสารแนบ

 

1.กรมประมง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 

2.สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ส่งแผนบูรณาป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

 

3.คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจาณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

4.คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจาณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

 

5.กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ 0580.201(1)/ว0741 เวียนหนังสือ 3 ฉบับ   
  ศธ 0580.201(1)/ว0734 เวียนหนังสือ 11 ฉบับ   
  ศธ 0580.201(1)/ว0727 เวียนหนังสือ 12 ฉบับ   
  ศธ 0580.201(1)/ว0714 เวียนหนังสือ 20 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว0707 เวียนหนังสือ 5 ฉบับ 
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560
     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560

     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561
     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561

     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

     การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
     การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.