ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0343 เวียนหนังสือ 8 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  02-03-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0343

เอกสารแนบ

 

  1. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(4)/ว10 เรื่อง กระทรวงการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม จำนวน 10 หลักสูตรของสำนักเลขาธิการแผนโคลัมเบีย
  2. บริษัท KONICA  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน      Poster
  3. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ ทปอ.61/ว0092  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงาน University Expo
  4. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ สสส.สน.3 ว/561/2561  เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  5. มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ สศบม.ว.047/2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 23
  6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ภส.066/2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และร่วมฟังบรรยายจากศิลปินแห่งชาติ (สาขาทัศน์ศิลป์)
  7. มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ศธ 64/ว0759  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวการสรรหาคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

    เอกสารแนบ

  8. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ที่ ศธ 0264/2857  เรื่อง การจัดสร้างวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรดิ์


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ 0580.201(1)/ว0438 เวียนหนังสือ 11 ฉบับ   
  ศธ 0580.201(1)/ว0418 สำเนาหนังสือ 12 ฉบับ   
  ศธ 0580.201(1)/ว0403 สำเนาหนังสือ 6 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว0356 เวียนหนังสื่อ 10 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว0346 เวียนหนังสื่อ 10 ฉบับ 
     ศธ 0580.201(1)/ว0438 เวียนหนังสือ 11 ฉบับ
     

     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560
     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560

     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561
     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561

     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.