ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0343 เวียนหนังสือ 8 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  02-03-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0343

เอกสารแนบ

 

  1. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(4)/ว10 เรื่อง กระทรวงการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม จำนวน 10 หลักสูตรของสำนักเลขาธิการแผนโคลัมเบีย
  2. บริษัท KONICA  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน      Poster
  3. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ ทปอ.61/ว0092  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงาน University Expo
  4. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ สสส.สน.3 ว/561/2561  เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  5. มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ สศบม.ว.047/2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 23
  6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ภส.066/2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และร่วมฟังบรรยายจากศิลปินแห่งชาติ (สาขาทัศน์ศิลป์)
  7. มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ศธ 64/ว0759  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวการสรรหาคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

    เอกสารแนบ

  8. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ที่ ศธ 0264/2857  เรื่อง การจัดสร้างวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรดิ์


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ ว 1282 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง 
  ศธ ว 1244 เวียนหนังสือ จำนวน 17 เรื่อง  
  ศธ ว 1243 เวียนหนังสือ จำนวน 25 เรื่อง  
  ศธ ว 1123 เวียนหนังสือ จำนวน 30 เรื่อง  
  ศธ ว 1122 เวียนหนังสือ จำนวน 21 เรื่อง 
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว 2561
     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว

     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561
     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561

     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมังคลอุบล

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.