ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0438 เวียนหนังสือ 11 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  19-03-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0438

เอกสารแนบ

 

 1. สำนักงานคณะกรรมาการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0592(1)2.22/ว302  เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ 0209/275 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ที่ ชบ 72504/370  เรื่อง ขอเชิญสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 3. บริษัท บูลแก๊ส ลงวันที่ 28/2/2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานหลายอัตรา (ไฟฟ้า,เครื่องกล)
 4. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ วช 0005/ว1343 ล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา
 5. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ศธ 0584.11/20  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9
 6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ศธ 0530.1(9.4)/ว030  เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
 7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ศธ 0530.1(9.4)/ว029  เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ศธ 0530.1(9.4)/ว027  เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
 9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ศธ 0530.1(9.4)/ว028  เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
 10. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ที่ มกส 202/2560  เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ที่ ศธ 0557.07/ว062  เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ ว 1361 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง  
  ศธ ว 1359 เวียนหนังสือ 17 เรื่อง 
  ศธ ว 1282 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง 
  ศธ ว 1244 เวียนหนังสือ จำนวน 17 เรื่อง  
  ศธ ว 1243 เวียนหนังสือ จำนวน 25 เรื่อง  
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว 2561
     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว

     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561
     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561

     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมังคลอุบล

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.