ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0707 เวียนหนังสือ 5 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  15-05-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0707

เอกสารแนบ

 1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว599  เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ 
  1) คณะกรรมการสรรหากรรมการเลือกตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว (กกต) 0008/(ส) ว 269 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
  2) กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วท 0223/ว 2741 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561
 2. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่ วท 5307/ว683  เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศประจำปี 2561
 3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช.5.36/ว143 1 เรื่อง ส่งสื่อประชาสัมพันธ์หลักประกันสุขภาพ
 4. กรมประมง ที่ กษ 0503.4/วว541  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับราชการ
 5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว658  เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
  1) กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0209/644 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 
  2) กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3ว5690 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ ว 1361 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง  
  ศธ ว 1359 เวียนหนังสือ 17 เรื่อง 
  ศธ ว 1282 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง 
  ศธ ว 1244 เวียนหนังสือ จำนวน 17 เรื่อง  
  ศธ ว 1243 เวียนหนังสือ จำนวน 25 เรื่อง  
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว 2561
     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว

     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561
     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561

     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมังคลอุบล

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.