ค้นหา:
 
  ศธ ว 1282 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  04-09-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ ว 1282

เอกสารแนบ

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 28 เรื่อง ดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่  ศธ 0507(2)/ว914    เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. มหาวิทยาลัยบูรพา  ที่  ศธ 6635/ว0103    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

3. สำนักงานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  ที่ ม.ต.ท.258/2561    เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดมิวสิควีดีโอเพลง "ช่อสะอาดการทุจริต"

4. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0507(4)/ว1093    เรื่อง ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562

5. มหาวิทยาลัยบูรพา  ที่ ศธ 6210/ว2023   1  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวันภาษาไทยแห่งชาติ : บูรพาภาษาไทย

6. สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่ สสคท.902/2561    เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2561

7. โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  ที่ ศธ 04267.50/ว255    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทำบุญทอดผ้าป่า "โครงการปันทรัพย์คนละนิด ให้ชีวิตแก่น้องนันทบุรีฯ

8. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0505(3)/ว1159    เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

9. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ที่ มกท(ว)/บร.0202/2561    เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน

10. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0508/ว1009   เรื่อง ขอความร่วมมือสถานศึกษาส่งเสริมและรณรงค์การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา

11. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว1204    เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ

11.1)  สำนักนายกรัฐมนตรี  ที่ นร 0109/ว 5185 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

11.2) สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0205/10489  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

11.3) สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.32/10539  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

12. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0508/ว1213    เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"

13. ธนาคารออมสิน  ที่ ผง.1103/2561    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพ "ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่"

14. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  ที่ ศพด.370/2561  1  เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคี "ช่วยน้องให้ปลอดภัย"

15. บริษัท ท๊อปไลน์ดิจิทัล จำกัด    เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ

16. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0508/ว1234    เรื่อง ขอความร่วมมือสถานศึกษาประชาสัมพันธ์แผยแพร่ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

17. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  ที่ สกพ 5502/ว8847    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “พลังงานไทย เพื่อใคร”

18. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว1230    เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ

18.1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ ศธ 0581.15/606

18.2) กรมศิลปากร  ที่ วธ 0405/3322

19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ที่ ศธ 0582/3241    เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม สำหรับอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง "การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ในสังคมไทย ด้วยการเทศน์มหาชาติ สวดคาถาพันเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์"

20. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0508/ว1250    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ Run With Teachers – วิ่งไปกับครู

21. องค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู    เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ในสถาบันอุดมศึกษา  ( Poster )

22. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  ที่ รภ 0004/ว948    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก

23. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว1307    เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ

23.1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/11114

23.2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 11290

23.3) มูลนิธรรมดี ที่ ธด 0105/2561

24. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ที่ พล (ว)008/2561    เรื่อง ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ระดับอุดมศึกษา

25. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ที่ ศธ 0533/ว4123   เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ฮาลฟ์มาราธอน 2561"

26. บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด    เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดหนังสั้น โครงการ NCI SHORTFILM AWARD 2018

27. กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ที่ พม 0305/ว8051  เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน

28. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ที่ สว(สนช)(กมธ3)0019/ว3436   เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  (  Poeter  )  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนสิงหาคม) 
   หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.