ค้นหา:
 
  ศธ ว 1282 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  04-09-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ ว 1282

เอกสารแนบ

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 28 เรื่อง ดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่  ศธ 0507(2)/ว914    เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. มหาวิทยาลัยบูรพา  ที่  ศธ 6635/ว0103    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

3. สำนักงานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  ที่ ม.ต.ท.258/2561    เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดมิวสิควีดีโอเพลง "ช่อสะอาดการทุจริต"

4. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0507(4)/ว1093    เรื่อง ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562

5. มหาวิทยาลัยบูรพา  ที่ ศธ 6210/ว2023   1  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวันภาษาไทยแห่งชาติ : บูรพาภาษาไทย

6. สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่ สสคท.902/2561    เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2561

7. โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  ที่ ศธ 04267.50/ว255    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทำบุญทอดผ้าป่า "โครงการปันทรัพย์คนละนิด ให้ชีวิตแก่น้องนันทบุรีฯ

8. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0505(3)/ว1159    เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

9. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ที่ มกท(ว)/บร.0202/2561    เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน

10. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0508/ว1009   เรื่อง ขอความร่วมมือสถานศึกษาส่งเสริมและรณรงค์การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา

11. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว1204    เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ

11.1)  สำนักนายกรัฐมนตรี  ที่ นร 0109/ว 5185 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

11.2) สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0205/10489  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

11.3) สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.32/10539  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

12. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0508/ว1213    เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"

13. ธนาคารออมสิน  ที่ ผง.1103/2561    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพ "ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่"

14. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  ที่ ศพด.370/2561  1  เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคี "ช่วยน้องให้ปลอดภัย"

15. บริษัท ท๊อปไลน์ดิจิทัล จำกัด    เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ

16. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0508/ว1234    เรื่อง ขอความร่วมมือสถานศึกษาประชาสัมพันธ์แผยแพร่ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

17. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  ที่ สกพ 5502/ว8847    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “พลังงานไทย เพื่อใคร”

18. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว1230    เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ

18.1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ ศธ 0581.15/606

18.2) กรมศิลปากร  ที่ วธ 0405/3322

19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ที่ ศธ 0582/3241    เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม สำหรับอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง "การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ในสังคมไทย ด้วยการเทศน์มหาชาติ สวดคาถาพันเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์"

20. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0508/ว1250    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ Run With Teachers – วิ่งไปกับครู

21. องค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู    เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ในสถาบันอุดมศึกษา  ( Poster )

22. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  ที่ รภ 0004/ว948    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก

23. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว1307    เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ

23.1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/11114

23.2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 11290

23.3) มูลนิธรรมดี ที่ ธด 0105/2561

24. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ที่ พล (ว)008/2561    เรื่อง ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ระดับอุดมศึกษา

25. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ที่ ศธ 0533/ว4123   เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ฮาลฟ์มาราธอน 2561"

26. บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด    เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดหนังสั้น โครงการ NCI SHORTFILM AWARD 2018

27. กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ที่ พม 0305/ว8051  เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน

28. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ที่ สว(สนช)(กมธ3)0019/ว3436   เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  (  Poeter  )  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.