ค้นหา:
 
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา  ค้นหาข่าว :
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโท (อ่าน 6)   
วิพากษ์หลักสูตร ภายใต้โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์ (อ่าน 31) 
ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่๒/๒๕๖๒ (อ่าน 24) 
ต้อนรับกลุ่มเกษตรเติมสุข นำโดย อ.พีระพงษ์ สุดประเสริฐ ประธานกลุ่มเกษตรเติมสุข  (อ่าน 21) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อที่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562  (อ่าน 21) 
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ทบทวนดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักงานคณบดี และระดับคณะ (อ่าน 30) 
โพธิสักการ พระภูบาลภูมิพล 2562 (อ่าน 28) 
โครงการพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน (อ่าน 32) 
จัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร  (อ่าน 25) 
ทายปัญหาทางพืช  (อ่าน 21) 
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ่าน 20) 
เกี่ยวข้าว 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 42) 
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (อ่าน 34) 
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ดูงานที่สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (อ่าน 30) 
แนะแนว โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี  (อ่าน 35) 
ประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดเทอม ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 50) 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2562 (อ่าน 48) 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน (Retreat) การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (อ่าน 35) 
โครงการค่ายเกษตรบางพระ จิตอาสา  (อ่าน 51) 
ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องโครงการพัฒนากัญชาและ พืชสมุนไพรอื่นๆ เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรและทางการแพทย์ (อ่าน 57) 
มีข้อมูลทั้งหมด  88  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.