ค้นหา:
 
 หนังสือเวียน  ค้นหาข่าว :
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนตุลาคม)  (อ่าน 15) 
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกันยายน) (อ่าน 710) 
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนสิงหาคม) (อ่าน 712) 
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกรกฎาคม) (อ่าน 712) 
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมิถุนายน) (อ่าน 730) 
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม) (อ่าน 712) 
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) (อ่าน 716) 
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) (อ่าน 704) 
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) (อ่าน 701) 
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)  (อ่าน 701) 
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม) (อ่าน 702) 
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤศจิกายน) (อ่าน 709) 
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนตุลาคม) (อ่าน 709) 
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกันยายน) (อ่าน 713) 
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนสิงหาคม) (อ่าน 712) 
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกรกฎาคม) (อ่าน 709) 
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน) (อ่าน 700) 
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม) (อ่าน 702) 
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนเมษายน) (อ่าน 702) 
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมีนาคม) (อ่าน 703) 
มีข้อมูลทั้งหมด  89  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ลำไยเถา
     

     วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
     รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ (เกษตรบางพระ) มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ คิดประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการบริหารงานฟาร์ม และ อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ ได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ ในงาน “ ๒๑ ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ “ โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดชลบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี

     เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ “การปลูกพืชสมุนไพรใน ระบบการปลูกพืชร่วมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร“
     รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ (เกษตรบางพระ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ “การปลูกพืชสมุนไพรใน ระบบการปลูกพืชร่วมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร“ โดยความร่วมมือ ของ 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กลุ่ม บริษัทไทยอีสเทิร์นกรุ๊ปจำกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะ แพทย์แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรและสหกรณ์ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.