ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ชวนให้คิดกับเครื่องพรวนดิน เล็กๆ ราคาถูก สร้างง่าย ใช้ง่าย มีบ้างปะ.....!!!! (เข้าชม : 120) 
 วิชาชลประทานเพื่อการเกษตร พานักศึกษาช่วยเดินระบบน้ำในแปลงเกษตร เพื่อเตรียมงานเกษตรแห่งชาติ (เข้าชม : 367) 
 นำนักศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) (เข้าชม : 402) 
 นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (เข้าชม : 232) 
 คณาจารย์สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  (เข้าชม : 268) 
 ภาพกิจกรรมงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (เข้าชม : 199) 
 สาขาวิชา จัดโครงการส่งเสริมบัณฑิตจิตสาธารณะ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 (เข้าชม : 260) 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีและสถาบันการบิน ร่วมมือร่วมใจทำความสะอาดบริเวณสถานศึกษาและร่วมงานทำบุญสาขาวิชา (เข้าชม : 180) 
 เก็บตก กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาไฟฟ้ากำลังและการควบคุม ภาคการเรียนที่ 2/2558 (เข้าชม : 201) 
 สถาบันอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าศึกษาดูงานที่สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี  (เข้าชม : 235) 
 นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ช่วยซ่อมบำรุงระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับปั้มน้ำใช้ทางการเกษตรของมหาวิทยาลัย (เข้าชม : 286) 
 ขอเชิญร่วมงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 (เข้าชม : 234) 
 เชิญ เข้าร่วมประกวดแข่งขันวงดนตรี “โครงการดนตรีเพื่อพ่อ“ ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2560 (เข้าชม : 238) 
 การสัมมนาสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 4 ปี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เข้าชม : 179) 
 การสัมนาฝึกงานทางเกษตรกลวิธาน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เข้าชม : 420) 
 กิจกรรมราตรีสีน้ำตาล คืนสู่เหย้าชาวเกษตรกลวิธาน 2559 (เข้าชม : 369) 
 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) เข้าแนะแนวนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  (เข้าชม : 240) 
 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2559 (เข้าชม : 243) 
 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรม:วันเก็บเกี่ยวข้าว (เข้าชม : 204) 
มีข้อมูลทั้งหมด  19  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

ชวนให้คิดกับเครื่องพรวนดิน เล็กๆ ราคาถูก สร้างง่าย ใช้ง่าย มีบ้างปะ.....!!!!
วิชาชลประทานเพื่อการเกษตร พานักศึกษาช่วยเดินระบบน้ำในแปลงเกษตร เพื่อเตรียมงานเกษตรแห่งชาติ
นำนักศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017)
นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.