รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูฝึกอาชีพ 1
  หมวด  ข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า   วันที่ประกาศ  07-03-2560

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

หน่วยงาน : กองบัญชาการกองทัพไทย

อัพเดท : 23/04/2016 01:14น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 985 ครั้ง | MobileMode

 
 

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

ประกาศศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทย

เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ

ด้วยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครพนัก งานราชการ  จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน : 2 อัตรา เพศชาย คุณวุมฺ ปริญญาตรี

1. ตำแหน่งครูฝึกอาชีพ 1 (ด้านการเกษตร)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์ทางพืชไร่, พืชสวน, สัตวบาล, สัตวศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร, กีฏวิทยา (เกี่ยวกับแมลง ศัตรูพืชต่างๆ), เกษตรกลวิธาน วศวกรรมเกษตร (เกี่ยวกับน้ำ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโรงเรือน เครื่องจักรทางเกษตร ฯลฯ), สาขาปฐพีวิทยา (เกี่ยวกับดิน ปุ๋ย การจัดการดิน การอนุรักษ์ดิน ฯลฯ), โรคพืช (เกี่ยวกับการจัดการโรคของพืชที่มีสาเหตุจากเชื้อรา แบคทีเรีย ไส้เดือนฝอย ธาตุต่างๆ การจัดการศัตรพืช ฯลฯ), สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ประมง ป่าไม้ ธุรกิจเกษตร สัตววิทยา ฯลฯ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

2. ตำแหน่งครูฝึกอาชีพ 2(ล่ามภาษาพม่า)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา สาขาภาษาศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ ศิลปโบราณคดี สาขาภาษาพม่า ภาษาวรรณคดี ธุรกิจสื่อพิมพ์ การท่องเที่ยว และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

กลุ่มงานบริการ จำนวน : 3 อัตรา เพศ ชาย/หญิง

1. ตำแหน่งพนักงานธุการ

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวิฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพณิชยการ หรือ บริหารธุรกิจทุกสาขา

2. จำแหน่งพนักงานบริการ

จำนวน : 2 อัตรา

- พนักงานบริการ 1 (พลขับ) เพศชาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

- พนักงานบริการ 2 (เสมียน) เพศหญิง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 22, 25 - 26 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ แผนกกำลังพล กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 8467 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :  ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ที่มา https://www.สอบ.com/view/575  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า
  ตำแหน่ง หัวหน้าไร่ บ. น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด  
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลทางการเกษตร บ. น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด 
   ตำแหน่ง : Farm Technician บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด 
  ช่างไฟฟ้างานระบบโรงเรือน บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด 
  หัวหน้างาน ด้านการเกษตร บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด 

ชวนให้คิดกับเครื่องพรวนดิน เล็กๆ ราคาถูก สร้างง่าย ใช้ง่าย มีบ้างปะ.....!!!!
วิชาชลประทานเพื่อการเกษตร พานักศึกษาช่วยเดินระบบน้ำในแปลงเกษตร เพื่อเตรียมงานเกษตรแห่งชาติ
นำนักศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017)
นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.