นำนักศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017)
  หมวด  กิจกรรมของสาขาวิชา   วันที่ประกาศ  03-05-2560

สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี โดยอาจารย์ ดร.นัจภัค สุขสวัสดิ์ และอาจารย์ชัยสิทธิ์ แก้วจรูญ นำนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งนักศึกษาสามารถเดินชมนิทรรศการที่ชั้น 1 ของหอประชุม และร่วมรับฟังหัวข้อทางวิชาการได้ 9 หัวข้อ ตามที่นักศึกษาต้องการ

สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
NSTDA 5.0: Building Thailand Towards Sufficiency Economy
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2560
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี

งานวิจัยตามกลุ่มยุทธศาสตร์มุ่งเน้นของ สวทช. โดยมีตัวอย่างหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ
           - ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับแรงบันดาลใจ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
          - เรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่านโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9
          - ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ก้าวไกลด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
          - การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ในระดับอาเซียน
          - ประสบการณ์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
          - การพัฒนาสู่ความมั่นคงและความสามารถทางยาในยุคประเทศไทย 4.0
          - โอกาสและความท้าทายในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยอุตสาหกรรมใหม่ การผลิตสารอาหารที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (Functional ingredients)
          - PPP กลไกการเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City : Knowledge Sharing for Business Model and Funding Sources
          - Blockchain: The Next Internet Tsun

ที่มา https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/home/all-news/1538-nac2017
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  128  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมของสาขาวิชา
  วิชาชลประทานเพื่อการเกษตร พานักศึกษาช่วยเดินระบบน้ำในแปลงเกษตร เพื่อเตรียมงานเกษตรแห่งชาติ 
  นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  คณาจารย์สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  
  ภาพกิจกรรมงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 
  สาขาวิชา จัดโครงการส่งเสริมบัณฑิตจิตสาธารณะ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 

ชวนให้คิดกับเครื่องพรวนดิน เล็กๆ ราคาถูก สร้างง่าย ใช้ง่าย มีบ้างปะ.....!!!!
วิชาชลประทานเพื่อการเกษตร พานักศึกษาช่วยเดินระบบน้ำในแปลงเกษตร เพื่อเตรียมงานเกษตรแห่งชาติ
นำนักศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017)
นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.