อยากแนะนำให้นักศึกษารับฟังเรื่องเล่าอาจารย์ยอด
  หมวด  ข่าวประชาส้มพันธ์   วันที่ประกาศ  03-02-2560

เรื่องเล่าของอาจารย์ยอด มีเรื่องเล่ามากมาย ตั้งแต่ กฏแห่งกรรม ตำนาน นิทาน ประวัติพระอาจารย์มากมาย การรับฟังง่ายมาก ตาม LinK ที่ให้ไว้ด้านล่างครับ ได้ความรู้ สอนใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนการทำดี ละเว้นความไม่ดี อาจารย์จึงขอแนะนำ
มีเรื่องเล่ามากกว่า 800 เรื่อง รับฟังก่อนนอนจะดีมากครับ
ขอให้มีความสุขนะครับ

ชัยสิทธิ์  แก้วจรูญ

https://www.youtube.com/channel/UCZo5ZB2p-UMqc5e1llZ1RLg


   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาส้มพันธ์
  ขอให้ธุรการสาขา เข้ามาอัพเดดเว็บไซต์ของสาขาวิชา 
  ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 ทุกท่านครับ 
  ชวนให้คิดกับเครื่องพรวนดิน เล็กๆ ราคาถูก สร้างง่าย ใช้ง่าย มีบ้างปะ.....!!!! 
  เครื่องสีข้าวครัวเรือนแบบพร้อมพา จะสีข้าวขาว ข้าวกล้อง ได้หมดถ้าสดชื่น 
  เครื่องสีข้าวที่เรารู้จัก ไปใกลถึงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว  

ชวนให้คิดกับเครื่องพรวนดิน เล็กๆ ราคาถูก สร้างง่าย ใช้ง่าย มีบ้างปะ.....!!!!
วิชาชลประทานเพื่อการเกษตร พานักศึกษาช่วยเดินระบบน้ำในแปลงเกษตร เพื่อเตรียมงานเกษตรแห่งชาติ
นำนักศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017)
นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.