ขอให้ธุรการสาขา เข้ามาอัพเดดเว็บไซต์ของสาขาวิชา
  หมวด  ข่าวประชาส้มพันธ์   วันที่ประกาศ  24-12-2560

เนื่องด้วย นายชัยสิทธิ์ แก้วจรูญ ได้ลาศึกษาต่อ จึงไม่มีข้อมูลที่จะ สามารถดำเนินการอะไรบนเว็บไซต์ได้ ดังนั้นผู้ที่มีรหัสผ่านท่านที่ 2 คือธุรการสาขาวิชา จึงควรดำเนินการแทน หรือมอบหมายให้ท่านอื่นดำเนินการแทน ซึ่งรหัสผ่าน ผมได้แจ้งให้ท่านอื่นทราบนานแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา บัณฑิตเก่า และนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนต่อ เพื่อหาข้อมูลของสาขาวิชา ว่ามีอะไรที่เขาสนใจอยากเรียนกับสาขาวิชานี้บ้าง ดังนั้น จึงขอให้ช่วยดำเนินการต่อด้วย อย่างน้อยก็มีกิจกรรมใหม่ๆบ้าง เช่นรับปริญญาล่าสุด เป็นต้น ผมเองไม่อยากทำแบบนี้ แต่คงอดใจไม่ไหวจริงๆ  จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  1  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาส้มพันธ์
  !!! ยังไม่มีข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาส้มพันธ์
     ขอให้ธุรการสาขา เข้ามาอัพเดดเว็บไซต์ของสาขาวิชา
     ขอให้ธุรการสาขา เข้ามาอัพเดดเว็บไซต์ของสาขาวิชา


ขอให้ธุรการสาขา เข้ามาอัพเดดเว็บไซต์ของสาขาวิชา
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.