ขอให้ธุรการสาขา เข้ามาอัพเดดเว็บไซต์ของสาขาวิชา
  หมวด  ข่าวประชาส้มพันธ์   วันที่ประกาศ  24-12-2560

เนื่องด้วย นายชัยสิทธิ์ แก้วจรูญ ได้ลาศึกษาต่อ จึงไม่มีข้อมูลที่จะ สามารถดำเนินการอะไรบนเว็บไซต์ได้ ดังนั้นผู้ที่มีรหัสผ่านท่านที่ 2 คือธุรการสาขาวิชา จึงควรดำเนินการแทน หรือมอบหมายให้ท่านอื่นดำเนินการแทน ซึ่งรหัสผ่าน ผมได้แจ้งให้ท่านอื่นทราบนานแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา บัณฑิตเก่า และนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนต่อ เพื่อหาข้อมูลของสาขาวิชา ว่ามีอะไรที่เขาสนใจอยากเรียนกับสาขาวิชานี้บ้าง ดังนั้น จึงขอให้ช่วยดำเนินการต่อด้วย อย่างน้อยก็มีกิจกรรมใหม่ๆบ้าง เช่นรับปริญญาล่าสุด เป็นต้น ผมเองไม่อยากทำแบบนี้ แต่คงอดใจไม่ไหวจริงๆ  จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาส้มพันธ์
  ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 ทุกท่านครับ 
  ชวนให้คิดกับเครื่องพรวนดิน เล็กๆ ราคาถูก สร้างง่าย ใช้ง่าย มีบ้างปะ.....!!!! 
  เครื่องสีข้าวครัวเรือนแบบพร้อมพา จะสีข้าวขาว ข้าวกล้อง ได้หมดถ้าสดชื่น 
  เครื่องสีข้าวที่เรารู้จัก ไปใกลถึงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว  
  ข่าวน่าสนใจ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 26 ฉบับที่ 9513 ข่าวสดรายวัน 

ชวนให้คิดกับเครื่องพรวนดิน เล็กๆ ราคาถูก สร้างง่าย ใช้ง่าย มีบ้างปะ.....!!!!
วิชาชลประทานเพื่อการเกษตร พานักศึกษาช่วยเดินระบบน้ำในแปลงเกษตร เพื่อเตรียมงานเกษตรแห่งชาติ
นำนักศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017)
นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.