เทคโนโลยีใหม่สำหรับอนาคต
  หมวด  ข่าวประชาส้มพันธ์   วันที่ประกาศ  27-11-2561

 

         

https://www.youtube.com/watch?v=dmWz6mvF6Ck

https://www.youtube.com/watch?v=XP7GoNKcTS4

https://www.youtube.com/watch?v=hjd5DaxkLhQ

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาส้มพันธ์
  วิดิโอแนะนำมหาวิทยาลัย 
  โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิก 
  สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลงานคิดค้น สาชาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 
  โรงเรือนระบบควบคุมอัตโนมัติ 
  วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 

วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ
อบรมแอล์กอฮอล์เชื้อเพลิงแข็งผสมวัสดุ
งานเกษตรบางพระแฟร์ 2561 ของสาขาวิชา
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.