โรงเรือนระบบควบคุมอัตโนมัติ
  หมวด  ข่าวประชาส้มพันธ์   วันที่ประกาศ  07-02-2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สู้ศึก ศิลปจารุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เจ้าของผลงาน และนายวีรวัฒน์ บุญยิ่งเหลือ นักวิชาการ นายบุญส่ง ควงเพชร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี นำเสนอหลักการทำงานของระบบโรงเรือนควบคุมอัตโนมัติ เพื่อสืบหาข้อมูลที่แท้จริงในสภาวะแวดล้อม ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชและสัตว์ ระบบการของโรงเรือนเพื่อสืบค้นข้อมูลที่แท้จริง ให้มีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงพืช และสัตว์ โดยสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ได้ ความต้องการแสง ความชื้นในดิน และการให้น้ำ โดยมีระบบภายใน มีระบบถ่ายทอดภาพ สามารถสำรวจความเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ มองเห็นการเจริญเติบโตได้ตลอดเวลา มีระบบบันทึกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นเรียลไทม์ และสามารถสั่งการทำงานโดยใช้เสียง หรือกดปุ่มได้โดยผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ยังประโยชน์ให้ผู้ขายพืชผลการเกษตรสามารถ กำหนดราคาขายล่วงหน้า และสามารถจอง การซื้อขายได้ล่วงหน้า

ที่มา:
http://www.rmutto.ac.th/index.php?menu=showpicture&checkd=926  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาส้มพันธ์
  ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการ ระบบพลังงานสะอาดเพื่อการให้น้ำทางการเกษตร 
  ขอเชิญร่วมงานงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562  
  ใบสมัครการแข่งขันโครงการนวัตกรรมชุมชน (PDF) 
  ขอเชิญร่วมการแข่งขันโครงการนวัตกรรมชุมชน 
  งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562  

เขียนโปรแกรมPLC
งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562
ค่ายต้นกล้าราชมงคลตะวันออก
กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.