สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลงานคิดค้น สาชาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  หมวด  ข่าวประชาส้มพันธ์   วันที่ประกาศ  07-02-2562

อาจารย์นฤมล บุญกระจ่าง พร้อมกับ อาจารย์คณาธิป คำเพราะ อาจารย์ประจำสาชาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เกี่ยวกับผลงานคิดค้น อาทิ เครื่องอบข้าวแบบไหลต่อเนื่อง สำหรับตรวจสอบคุณภาพความชื้นข้าวเปลือก และเครื่อง ผสมข้าว โดยสามารถผสมพันธ์ข้าว และผสมขนาดของข้าวให้มีความสม่ำเสมอ โดยสามารถกำหนดปริมาณเปอร์เซ็นข้าวผสมกัน ด้วยการไหวเวียนต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังนำเสนอเรื่องข้าวสุขภาพ ซึ่งเป็นข้าวที่ผ่านกระบวนการนึ่ง ซึ่งได้วิเคราะห์ปริมาณกระบวนการย่อยน้ำตาลแล้ว ที่มีปริมาณใกล้เคียงเท่ากับข้าวกล้อง และมีปริมาณที่ต่ำกว่าข้าวขาว ซึ่งการบริโภคอาหารที่มีค่าน้ำตาลต่ำอย่างสม่ำเสมอ สามารถลดความเสี่ยงของโรคอ้วนได้ และรวมไปถึงมะเร็งลำไส้อีกด้วย

ที่มา : http://www.rmutto.ac.th/index.php?menu=showpicture&checkd=928  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาส้มพันธ์
  งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562    
  ค่ายต้นกล้าราชมงคลตะวันออก   
  กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ    
  กิจกรรมสัญจรของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ    
  วิดิโอแนะนำมหาวิทยาลัย 

งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562
ค่ายต้นกล้าราชมงคลตะวันออก
กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ
กิจกรรมสัญจรของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.