วิดิโอแนะนำมหาวิทยาลัย
  หมวด  ข่าวประชาส้มพันธ์   วันที่ประกาศ  20-04-2562
https://www.youtube.com/watch?v=hIIVPkf7DwM&feature=youtu.be  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาส้มพันธ์
  โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิก 
  สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลงานคิดค้น สาชาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 
  โรงเรือนระบบควบคุมอัตโนมัติ 
  วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 
  เทคโนโลยีใหม่สำหรับอนาคต 

วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ
อบรมแอล์กอฮอล์เชื้อเพลิงแข็งผสมวัสดุ
งานเกษตรบางพระแฟร์ 2561 ของสาขาวิชา
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.