กิจกรรมสัญจรของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  หมวด  ข่าวประชาส้มพันธ์   วันที่ประกาศ  16-09-2562
22 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมสัญจรของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ในงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร มทร.ตะวันออก ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ได้รับความร่วมมือจากสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี เป็นอย่างดี
ที่มา:
https://www.facebook.com/AGRI.RMUTTO/photos/pcb.2323996771024673/2323987934358890/?type=3&theater

มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  7  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาส้มพันธ์
  แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 63 
  กิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
  กิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
  กืจกรรมแนะแนวสาขาวิชาในโครงการ Open House ที่โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
  กิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาที่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

กิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
กืจกรรมแนะแนวสาขาวิชาในโครงการ Open House ที่โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาที่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.