กิจกรรมสัญจรของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  หมวด  ข่าวประชาส้มพันธ์   วันที่ประกาศ  16-09-2562
22 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมสัญจรของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ในงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร มทร.ตะวันออก ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ได้รับความร่วมมือจากสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี เป็นอย่างดี
ที่มา:
https://www.facebook.com/AGRI.RMUTTO/photos/pcb.2323996771024673/2323987934358890/?type=3&theater

มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  7  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาส้มพันธ์
  งาน Brown Nigth วันที่ 28 กันยายน 2562 
  งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562  
  ค่ายต้นกล้าราชมงคลตะวันออก 
  กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ  
  วิดิโอแนะนำมหาวิทยาลัย 

เขียนโปรแกรมPLC
งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562
ค่ายต้นกล้าราชมงคลตะวันออก
กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.