กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ
  หมวด  ข่าวประชาส้มพันธ์   วันที่ประกาศ  16-09-2562
26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ ปล่อยปลานิล 4900 ตัวสู่อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี โดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ ได้รับเกียรติในพิธีเปิดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีรองอธิการบดีและผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน ร่วมปล่อยปลานิลด้วย
ที่มา:
https://www.facebook.com/AGRI.RMUTTO/photos/pcb.2330656280358722/2330655287025488/?type=3&theaterมีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  5  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาส้มพันธ์
  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดฝึกอบรมเริ่องข้าวเพื่อสุขภาพ และพลังงานสะอาดในระบบน้ำควบคุมผ่านอินเตอร์เนตเพื่อการเกษตร 
  สาขาวิชาจัดอบรมบริการวิชาการเรื่องการเพิ่มผลิตภาพการสีข้าวและการแปรงรูป 
  QR_CODE สำหรับเข้าพื้นที่ 
  แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 63 
  กิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดฝึกอบรมเริ่องข้าวเพื่อสุขภาพ และพลังงานสะอาดในระบบน้ำควบคุมผ่านอินเตอร์เนตเพื่อการเกษตร
กิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
กืจกรรมแนะแนวสาขาวิชาในโครงการ Open House ที่โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.