ค่ายต้นกล้าราชมงคลตะวันออก
  หมวด  ข่าวประชาส้มพันธ์   วันที่ประกาศ  16-09-2562
บรรยากาศงานเปิดบ้าน “ค่ายต้นกล้าราชมงคลตะวันออก” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติในพิธีเปิดโดยรองอธิการบดี นายศิริชัย สมแสน และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ ภายในงานมีการเปิดบ้านของสาขาต่างๆของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี (เกษตรกลวิธาน) สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาประมง สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และสาขาสัตวศาสตร์
ที่มา:
https://www.facebook.com/AGRI.RMUTTO/photos/pcb.2395255480565468/2395253757232307/?type=3&theaterมีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  35  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาส้มพันธ์
  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดฝึกอบรมเริ่องข้าวเพื่อสุขภาพ และพลังงานสะอาดในระบบน้ำควบคุมผ่านอินเตอร์เนตเพื่อการเกษตร 
  สาขาวิชาจัดอบรมบริการวิชาการเรื่องการเพิ่มผลิตภาพการสีข้าวและการแปรงรูป 
  QR_CODE สำหรับเข้าพื้นที่ 
  แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 63 
  กิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดฝึกอบรมเริ่องข้าวเพื่อสุขภาพ และพลังงานสะอาดในระบบน้ำควบคุมผ่านอินเตอร์เนตเพื่อการเกษตร
กิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
กืจกรรมแนะแนวสาขาวิชาในโครงการ Open House ที่โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.