งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562
  หมวด  ข่าวประชาส้มพันธ์   วันที่ประกาศ  16-09-2562
8-15 กันยายน 2562 งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562 ที่บูทคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ RMUTTO
•การปลูกผักในถัง จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
•การจัดตู้ปลาผสมผสาน จากสาขาวิชาประมง
•ระบบให้น้ำพลังงานสะอาด จากสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี (เกษตรกลวิธาน)
•การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
14 กันยายน 2562 พบกับการอบรมฟรีการทำไข่เค็ม!มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  11  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาส้มพันธ์
  งาน Brown Nigth วันที่ 28 กันยายน 2562 
  ค่ายต้นกล้าราชมงคลตะวันออก 
  กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ  
  กิจกรรมสัญจรของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
  วิดิโอแนะนำมหาวิทยาลัย 

เขียนโปรแกรมPLC
งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562
ค่ายต้นกล้าราชมงคลตะวันออก
กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.