แนะนำสาขาวิชา
  บุคลากร
  หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560
  งานประกันคุณภาพ
  โครงการฝึกอบรม
  งานวิจัย
  การเรียนรู้นอกหลักสูตร
  สื่อการเรียนรู้
  ธรรมะอันทรงคุณค่า
  กิจการนักศึกษา
  Link หน่วยงาน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  19
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,257
 เยี่ยมชมปีนี้ :  11,382
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  11,813
 IP :  54.166.199.178
 เริ่มนับวันที่  30 พฤศจิกายน 2559
วิชาไฟฟ้ากำลังสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ดังนี้
1. มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
    http://202.129.59.73/tn/motor10-52/


2. การควบคุมมอเตอร์
    http://motor.lpc.rmutl.ac.th/

 
3. วิดีโอ
3.1. วิดีโอความรู้ PLC http://edltv.thai.net/vocation/?option=com_edl&task=course&cid=38
3.2. วิดีโอแนะนำ PLC Mitsu Fx1 https://www.youtube.com/watch?v=4_2KwxYxF_c
3.3. วีดีโอการใช้งาน GX Developer https://www.youtube.com/watch?v=ECxoz75wKlU
     และhttps://www.youtube.com/watch?v=fOSYQia9N-Y

 3.4. วิดีโอหลักการต่อขาอินพุท เอาต์พุต ของ PLC หลักการเหมือนกันหมดทุกยี่ฮ้อ  แนะนำ!!! 
 3.4.1 .https://www.youtube.com/watch?v=T8lVKhONOHE
 3.4.2 .https://www.youtube.com/watch?v=48siRozPA68
 3.4.3 .https://www.youtube.com/watch?v=BYYG_3i3Ab8
 3 .4.4. https://www.youtube.com/watch?v=m-dmvS1I-MY
3.4.5.https://www.youtube.com/watch?v=5RnwRt9aLiA
3.4.6.https://www.youtube.com/watch?v=LlwlF5HlVYI
3.4.7.ที่มา https://www.youtube.com/user/supakitcom/videos

3.5. วิดีโอการเขียนโปรแกรม PLC OMRON
      https://www.youtube.com/playlist?list=PLwdDg2jfeZbrG8zAhIEBQx4RtmRgWhcg7

  3.6.วิดีโอการเขียนโปรแกรม PLC รวม  
  3  .6.1 .  https://www.youtube.com/watch?v=VLzDlvjox_w
 3.6.2. https://www.youtube.com/watch?v=V3SutA54u8k
 3. 6.3. https://www.youtube.com/watch?v=dtgiAXG-SFU

3.7.    วิดีโอศึกษาเพิ่มเติม  https://www.youtube.com/results?search_query=plc+mitsubishi
 
4.เอกสารประกอบการเรียน PLC
4.1.การโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า**** แนะนำ!!!
4.1.1.http://bootanongsak.tripod.com/Phan.htm
4.1.2.http://www.technicrayong.ac.th/?q=node/129 *** มีไฟล์วิดิโอทบทวนวิชาไฟฟ้ากำลัง***

4.2. คู่มือโปรแกรม Mitsubishi FX0
     http://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/plc_fx/jy992d48301/jy992d48301j.pdf


4.3.    เอกสารประกอบการอบรมการใช้งาน PLC
     http://www.ee.psu.ac.th/~kanadit/S5W/plc_s5w.pdf

4.4.     คู่มือการใช้งาน GX Developer Version 8
     http://www.seec.com.tw/product/file/file_315_1257.pdf

4.5.    เอกสาร PLC เบื้องต้น
4.5.1.  http://www.tatc.ac.th/files/0902050883921_1106010774824.pdf
4.5.2.  http://e-learning.e-tech.ac.th/learninghtml/plc2009/plc/index2.html

5. เว็บไซต์ ข้อมูลเพิ่มเติม
5.1. http://www.thaiplc.com/webboard/
5.2. http://plcsanook.com/

6.การแก้ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
6.1.วิดีโออธิบายเพาเวอร์แฟคเตอร์
6.1.1.รู้จักการคำนวณไฟฟ้ากระแสสลับ https://www.youtube.com/watch?v=l5uCkzAsXrA&list=PL510E8BD52DC3EA7D
6.1.2.อธิบายเพาเวอร์แฟคเตอร์
      https://www.youtube.com/watch?v=Cccjb6kZq0E&index=5&list=PL510E8BD52DC3EA7D&spfreload=10

6.1.3.  เฟสเซอร์ไดอะแกรม
       https://www.youtube.com/watch?v=ZJrQ9W3jRq0&index=9&list=PL510E8BD52DC3EA7D

6.1.4.   ทดลองแก้เพาเวอร์แฟคเตอร์กับมอเตอร์5 HP
       https://www.youtube.com/watch?v=lOGTY4vDQMo

6.2.    เอกสารประกอบ ****สำคัญมาก*****
6.2.1. http://montri.rmutl.ac.th/assets/week-3-pp.pdf
6.2.2. http://montri.rmutl.ac.th/assets/week4-pp2.pdf
6.2.3. http://montri.rmutl.ac.th/assets/ee14.pdf
6.2.4. http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/file_handbook/Pre_Fac/Fac_6.pdf
6.2.5. http://eng.rtu.ac.th/ESD/ch12.pdf
6.2.6. http://www.itm.co.th/Literature/Capacitor_and_Harmonics_Part24.pdf
6.2.7. http://montri.rmutl.ac.th/index.html
6.2.8. http://www.rtc.ac.th/download/v.111150/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204.pdf
6.2.9. http://www.ecpe.nu.ac.th/piyadanai/content/48_01/303426_1_48/File/Lesson_3_1.pdf
 
7. ใครไม่เก่งฟิสิกส์ เคมี ดูนี่เลย
       https://www.youtube.com/user/BaanAjKong/videos

*******ขอให้สนุกนะครับ******


วิชาชลประทานเพื่อการเกษตร พานักศึกษาช่วยเดินระบบน้ำในแปลงเกษตร เพื่อเตรียมงานเกษตรแห่งชาติ
นำนักศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017)
นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณาจารย์สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.