แนะนำสาขาวิชา
  บุคลากร
  หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560
  งานประกันคุณภาพ
  โครงการฝึกอบรม
  งานวิจัย
  การเรียนรู้นอกหลักสูตร
  สื่อการเรียนรู้
  ธรรมะอันทรงคุณค่า
  กิจการนักศึกษา
  Link หน่วยงาน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  30
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,268
 เยี่ยมชมปีนี้ :  11,393
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  11,824
 IP :  54.166.199.178
 เริ่มนับวันที่  30 พฤศจิกายน 2559
ระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ PLC
 1. http://utcc2.utcc.ac.th/engineer/learning/chalermchon%5Fvis/download/automation/Automation01.pdf
 2. http://utcc2.utcc.ac.th/engineer/learning/chalermchon%5Fvis/download/automation/Automation02.pdf
 3. http://utcc2.utcc.ac.th/engineer/learning/chalermchon%5Fvis/download/automation/Automation03.pdf
 4. http://utcc2.utcc.ac.th/engineer/learning/chalermchon%5Fvis/download/automation/Automation04.pdf
 5. http://utcc2.utcc.ac.th/engineer/learning/chalermchon%5Fvis/download/automation/Automation05.pdf
 6. http://utcc2.utcc.ac.th/engineer/learning/chalermchon%5Fvis/download/automation/Automation06.pdf
 7. http://utcc2.utcc.ac.th/engineer/learning/chalermchon%5Fvis/download/automation/Automation07.pdf
 
 1. http://eng.sut.ac.th/me/box/3_54/425311/01%20Control%20of%20Mechanical%20System1.pdf
 2. http://eng.sut.ac.th/me/box/3_54/425311/02%20PID%20control%20design.pdf
 3. http://eng.sut.ac.th/me/box/3_54/425311/03%20Pneumatic%20System1.pdf
 4. http://eng.sut.ac.th/me/box/3_54/425311/04%20Pneumatic%20System2.pdf
 5. http://eng.sut.ac.th/me/box/3_54/425311/05%20Pneumatic%20System3.pdf
 6. http://eng.sut.ac.th/me/box/3_54/425311/06%20Pneumatic%20System4.pdf
 7. http://eng.sut.ac.th/me/box/3_54/425311/07%20Pneumatic%20System5.pdf
 8. http://eng.sut.ac.th/me/box/3_54/425311/08%20Pneumatic%20System6.pdf
 9. http://eng.sut.ac.th/me/box/3_54/425311/09%20Pneumatic%20System7.pdf
 10. http://eng.sut.ac.th/me/box/3_54/425311/10%20Pneumatic%20System8.pdf
 11. http://eng.sut.ac.th/me/box/3_54/425311/11%20Hydraulic%20System1.pdf
 12. http://eng.sut.ac.th/me/box/3_54/425311/12%20Hydraulic%20System2.pdf
 13. http://eng.sut.ac.th/me/box/3_54/425311/13%20Hydraulic%20System3.pdf
 14. http://eng.sut.ac.th/me/box/3_54/425311/14%20Hydraulic%20System4.pdf
 15. http://eng.sut.ac.th/me/box/3_54/425311/15%20PLC1.pdf
 16. http://eng.sut.ac.th/me/box/3_54/425311/16%20PLC2.pdf
 17. http://eng.sut.ac.th/me/box/3_54/425311/17%20Sensors%20for%20Automation.pdf
 
 1. http://library.tru.ac.th/images/academic/book/b65840/07chap1.pdf
 2. http://library.tru.ac.th/images/academic/book/b65840/08chap2.pdf
 3. http://library.tru.ac.th/images/academic/book/b65840/09chap3.pdf
 4. http://library.tru.ac.th/images/academic/book/b65840/10chap4.pdf
 5. http://library.tru.ac.th/images/academic/book/b65840/11chap5.pdf
 6. http://library.tru.ac.th/images/academic/book/b65840/12chap6.pdf
 7. http://library.tru.ac.th/images/academic/book/b65840/13chap7.pdf
 8. http://library.tru.ac.th/images/academic/book/b65840/14chap8.pdf
 9. http://library.tru.ac.th/images/academic/book/b65840/15chap9.pdf
 10. http://library.tru.ac.th/images/academic/book/b65840/16bib.pdf


วิดีโอระบบนิวแมติกส์ ไฮดรอลิกส์ ที่น่าสนใจ

 1. https://www.youtube.com/channel/UCEB9lWJ7bVC7bSehlziNMfA/videos

 2. https://www.youtube.com/watch?v=1AJXMpCggAo
   

 3. https://www.youtube.com/watch?v=LSnBigO9AR4
   

 4. https://www.youtube.com/watch?v=n1N5VKisDZg
   

 5. https://www.youtube.com/watch?v=jbAJcUtfNE0
   

 6. https://www.youtube.com/watch?v=vbhzz_Yo3tk
   

 7. https://www.youtube.com/watch?v=h_O5qNiRxS8
   

 8. https://www.youtube.com/watch?v=vbwbO9_D8Q0
   

 9. https://www.youtube.com/watch?v=LSWEmaAQN60
   

 10. https://www.youtube.com/watch?v=3pjY2Y-MDYQ
   

 11. https://www.youtube.com/watch?v=GxLMHM6QYtg


 

ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของความรู้ทุกท่านครับ


วิชาชลประทานเพื่อการเกษตร พานักศึกษาช่วยเดินระบบน้ำในแปลงเกษตร เพื่อเตรียมงานเกษตรแห่งชาติ
นำนักศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017)
นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณาจารย์สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.