แนะนำสาขาวิชา
  บุคลากร
  Link หน่วยงาน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  8
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  313
 เยี่ยมชมปีนี้ :  6,512
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  21,011
 IP :  54.80.87.166
 เริ่มนับวันที่  30 พฤศจิกายน 2559
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
1.    การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบกะบะเพื่อวิสาหกิจชุมชน ใจทิพย์  วานิชชัง
ผดุงศักดิ์  วานิชชัง
นฤมล  บุญกระจ่าง
เพียงขวัญ วานิชชัง (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)
https://drive.google.com/open?id=0B1iDE4kxJ1IOdHlaRld1b09TajQ
 
2.    การปรับปรุงผลิตภาพการดำเนินงานโรงสีข้าวในประเทศ สปป.ลาว ผดุงศักดิ์  วานิชชัง
ใจทิพย์  วานิชชัง
https://drive.google.com/open?id=0B1iDE4kxJ1IORmlhaFVUNmxkcnM
 
3.    การพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชในการปลูกข้าวแอโรบิก ผดุงศักดิ์  วานิชชัง
ใจทิพย์  วานิชชัง
นฤมล  บุญกระจ่าง
เพียงขวัญ วานิชชัง (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)
https://drive.google.com/open?id=0B1iDE4kxJ1IOLXlIUFp2UUFPWWM
 
4.    การพัฒนาเครื่องหยอดต้นกล้าข้าวนาโยนแบบลากจูง ผดุงศักดิ์  วานิชชัง
ใจทิพย์  วานิชชัง
นฤมล  บุญกระจ่าง
https://drive.google.com/open?id=0B1iDE4kxJ1IObEZkajVacGg3Slk
 
5.    การปรับปรุงผลิตภาพและการลดการสูญเสียจากการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าวชุมชน ผดุงศักดิ์  วานิชชัง
ใจทิพย์  วานิชชัง
นฤมล  บุญกระจ่าง
เพียงขวัญ  เครือภู่
https://drive.google.com/open?id=0B1iDE4kxJ1IOZ2xNRHdjVVpHNlE
 
6.    การศึกษาสมบัติเชิงกลของต้นมันสำปะหลัง รังสรรค์ กุฎสำโรง
วินัย กล้าจริง
https://drive.google.com/open?id=0B1iDE4kxJ1IOZWRmVlMzZ1dkZUk
7.    การพัฒนาเครื่องมือปรับสภาพเมล็ดในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ผดุงศักดิ์ วานิชชัง
ใจทิพย์ วานิชชัง
นฤมล บุญกระจ่าง
 
8.    การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในการปลูกข้าวแอโรบิก ผดุงศักดิ์ วานิชชัง
ใจทิพย์ วานิชชัง
นฤมล บุญกระจ่าง
เพียงขวัญ วานิชชัง (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)
 
9.    ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสีกับสมบัติทางกายภาพของข้าวเปลือกและข้าวกล้อง ผดุงศักดิ์ วานิชชัง
ใจทิพย์ วานิชชัง
เพียงขวัญ วานิชชัง (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)
วิโรจน์ เครือภู่
 
10.Bioaccumulation and biosorption of Cd2 and Zn2 by bacteria isolated from a zinc mine in Thailand Tossapol Limcharoensuk
Najjapak Sooksawat
Anchana Sumarnrote
Thiranun Awutpet
Maleeya Kruatrachue
Prayad Pokethitiyook
Choowong Auesukaree
https://drive.google.com/open?id=0B1iDE4kxJ1IOeEJxUW9VcW1KLVE
 
11.Pasting properties by near-infrared reflectance analysis of whole grain paddy rice samples Pornarree siriphollakul
Sirichai Kanlayanarat Ronnarit Rittiron†
Jaitip Wanitchang Thongchai Suwonsichon Panida oonyaritthongchai and Kazuhiro Nakano
https://drive.google.com/open?id=0B1iDE4kxJ1IOdlN4bkRnQmNMaEU
 
12.การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องกำนิดไฟฟ้าที่เหมาะสมกับใบกังหันลมความเร็วลมต่ำ ชัยสิทธิ์ แก้วจรูญ https://drive.google.com/open?id=0B1iDE4kxJ1IOenpKdERkS2U5UFk
 
13.ประสิทธิภาพทางความร้อนของเตาเผาแบบไซโคลนที่ใช้เชื้อเพลิงจากลำต้นและเหง้ามันสำปะหลัง ชัยสิทธิ์ แก้วจรูญ
กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์
จิรวัฒน์ สิตรานนท์
https://drive.google.com/open?id=0B1iDE4kxJ1IOMlExb0lxMU1sTWs
 

ขอให้ธุรการสาขา เข้ามาอัพเดดเว็บไซต์ของสาขาวิชา
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.