แนะนำสาขาวิชา
  บุคลากร
  หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560
  งานประกันคุณภาพ
  โครงการฝึกอบรม
  งานวิจัย
  การเรียนรู้นอกหลักสูตร
  สื่อการเรียนรู้
  ธรรมะอันทรงคุณค่า
  กิจการนักศึกษา
  Link หน่วยงาน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  4
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  418
 เยี่ยมชมปีนี้ :  1,971
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  16,470
 IP :  54.81.182.16
 เริ่มนับวันที่  30 พฤศจิกายน 2559

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ ๑/๒

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ ๒/๒

แนะนำสติปัฏฐาน ๔ หลวงพ่อจรัญ

หลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน

หลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน ๑/๑๓

หลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน ๒/๑๓

หลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน ๓/๑๓

หลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน ๔/๑๓

หลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน ๕/๑๓

หลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน ๖/๑๓

หลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน ๗/๑๓

หลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน ๘/๑๓

หลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน ๙/๑๓

หลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน ๑๐/๑๓

หลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน ๑๑/๑๓

หลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน ๑๒/๑๓

หลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน ๑๓/๑๓

หลวงพ่อจรัญ เจริญกรรมฐานช่วยพ่อแม่ได้

หลวงพ่อจรัญ เทศน์ สติคู่กับจิต

หลวงพ่อจรัญ ฆ่าความโกรธ

หลวงพ่อจรัญ เรื่องของทุกข์

หลวงพ่อจรัญ กิเลสมนุษย์

หลวงพ่อจรัญ-ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว ๗ มี.ค.๔๐

หลวงพ่อจรัญ กุญแจชีวิต

หลวงพ่อจรัญ อุทิศกุศลด้วยกรรมฐาน

หลวงพ่อจรัญ การตั้งมั่นของจิต


ชวนให้คิดกับเครื่องพรวนดิน เล็กๆ ราคาถูก สร้างง่าย ใช้ง่าย มีบ้างปะ.....!!!!
วิชาชลประทานเพื่อการเกษตร พานักศึกษาช่วยเดินระบบน้ำในแปลงเกษตร เพื่อเตรียมงานเกษตรแห่งชาติ
นำนักศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017)
นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.