ข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า  ค้นหาข่าว :
ตำแหน่ง หัวหน้าไร่ บ. น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด  (อ่าน 159) 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลทางการเกษตร บ. น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด (อ่าน 134) 
ตำแหน่ง : Farm Technician บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด (อ่าน 269) 
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูฝึกอาชีพ 1 (อ่าน 267) 
ช่างไฟฟ้างานระบบโรงเรือน บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด (อ่าน 292) 
หัวหน้างาน ด้านการเกษตร บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด (อ่าน 176) 
บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี่ (ที) จำกัด รับพนักงานงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องยนต์จักรกล (อ่าน 65) 
รับสมัคร พนักงานฝ่ายผลิตอุปกรณ์ฟาร์ม (อ่าน 86) 
รับสมัคร เจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเกษตร Jiamphattana Energy International (อ่าน 119) 
มีข้อมูลทั้งหมด  9  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

ชวนให้คิดกับเครื่องพรวนดิน เล็กๆ ราคาถูก สร้างง่าย ใช้ง่าย มีบ้างปะ.....!!!!
วิชาชลประทานเพื่อการเกษตร พานักศึกษาช่วยเดินระบบน้ำในแปลงเกษตร เพื่อเตรียมงานเกษตรแห่งชาติ
นำนักศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017)
นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.