กิจกรรมของสาขาวิชา  ค้นหาข่าว :
วิชาชลประทานเพื่อการเกษตร พานักศึกษาช่วยเดินระบบน้ำในแปลงเกษตร เพื่อเตรียมงานเกษตรแห่งชาติ (อ่าน 367) 
นำนักศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) (อ่าน 402) 
นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (อ่าน 232) 
คณาจารย์สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  (อ่าน 268) 
ภาพกิจกรรมงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 199) 
สาขาวิชา จัดโครงการส่งเสริมบัณฑิตจิตสาธารณะ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 260) 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีและสถาบันการบิน ร่วมมือร่วมใจทำความสะอาดบริเวณสถานศึกษาและร่วมงานทำบุญสาขาวิชา (อ่าน 180) 
เก็บตก กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาไฟฟ้ากำลังและการควบคุม ภาคการเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 201) 
สถาบันอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าศึกษาดูงานที่สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี  (อ่าน 235) 
นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ช่วยซ่อมบำรุงระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับปั้มน้ำใช้ทางการเกษตรของมหาวิทยาลัย (อ่าน 286) 
การสัมมนาสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 4 ปี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 179) 
ขอความร่วมมือจากอาจารย์ภายในสาขาวิชาทุกท่าน (อ่าน 169) 
การสัมนาฝึกงานทางเกษตรกลวิธาน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 420) 
กิจกรรมราตรีสีน้ำตาล คืนสู่เหย้าชาวเกษตรกลวิธาน 2559 (อ่าน 369) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) เข้าแนะแนวนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  (อ่าน 240) 
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2559 (อ่าน 243) 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรม:วันเก็บเกี่ยวข้าว (อ่าน 204) 
มีข้อมูลทั้งหมด  17  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

ชวนให้คิดกับเครื่องพรวนดิน เล็กๆ ราคาถูก สร้างง่าย ใช้ง่าย มีบ้างปะ.....!!!!
วิชาชลประทานเพื่อการเกษตร พานักศึกษาช่วยเดินระบบน้ำในแปลงเกษตร เพื่อเตรียมงานเกษตรแห่งชาติ
นำนักศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017)
นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.