กิจกรรมของสาขาวิชา  ค้นหาข่าว :
วิชาพื้นฐานไฟฟ้า ให้ข้อมูลที่ต้องไปอ่านหนังสือสอบปลายภาคไว้แล้วนะครับ (อ่าน 37) 
วิชาชลประทานเพื่อการเกษตร พานักศึกษาช่วยเดินระบบน้ำในแปลงเกษตร เพื่อเตรียมงานเกษตรแห่งชาติ (อ่าน 121) 
นำนักศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) (อ่าน 98) 
นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (อ่าน 98) 
คณาจารย์สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  (อ่าน 154) 
ภาพกิจกรรมงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 102) 
สาขาวิชา จัดโครงการส่งเสริมบัณฑิตจิตสาธารณะ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 140) 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีและสถาบันการบิน ร่วมมือร่วมใจทำความสะอาดบริเวณสถานศึกษาและร่วมงานทำบุญสาขาวิชา (อ่าน 114) 
เก็บตก กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาไฟฟ้ากำลังและการควบคุม ภาคการเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 116) 
สถาบันอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าศึกษาดูงานที่สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี  (อ่าน 155) 
นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ช่วยซ่อมบำรุงระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับปั้มน้ำใช้ทางการเกษตรของมหาวิทยาลัย (อ่าน 176) 
การสัมมนาสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 4 ปี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 108) 
ขอความร่วมมือจากอาจารย์ภายในสาขาวิชาทุกท่าน (อ่าน 102) 
การสัมนาฝึกงานทางเกษตรกลวิธาน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 223) 
กิจกรรมราตรีสีน้ำตาล คืนสู่เหย้าชาวเกษตรกลวิธาน 2559 (อ่าน 215) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) เข้าแนะแนวนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  (อ่าน 155) 
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2559 (อ่าน 144) 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรม:วันเก็บเกี่ยวข้าว (อ่าน 118) 
มีข้อมูลทั้งหมด  18  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

วิชาชลประทานเพื่อการเกษตร พานักศึกษาช่วยเดินระบบน้ำในแปลงเกษตร เพื่อเตรียมงานเกษตรแห่งชาติ
นำนักศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017)
นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณาจารย์สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.