ข่าวประชาส้มพันธ์  ค้นหาข่าว :
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดฝึกอบรมเริ่องข้าวเพื่อสุขภาพ และพลังงานสะอาดในระบบน้ำควบคุมผ่านอินเตอร์เนตเพื่อการเกษตร (อ่าน 53) 
สาขาวิชาจัดอบรมบริการวิชาการเรื่องการเพิ่มผลิตภาพการสีข้าวและการแปรงรูป (อ่าน 25) 
QR_CODE สำหรับเข้าพื้นที่ (อ่าน 58) 
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 63 (อ่าน 118) 
กิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 255) 
กิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 265) 
กืจกรรมแนะแนวสาขาวิชาในโครงการ Open House ที่โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 216) 
กิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาที่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 169) 
กืจกรรมแนะแนวสาขาวิชาที่โรงเรียนบ้านสวน วันที่ 12 ธันวาคม 2562 (อ่าน 119) 
ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการ ระบบพลังงานสะอาดเพื่อการให้น้ำทางการเกษตร (อ่าน 88) 
ขอเชิญร่วมงานงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562  (อ่าน 96) 
ใบสมัครการแข่งขันโครงการนวัตกรรมชุมชน (PDF) (อ่าน 79) 
ขอเชิญร่วมการแข่งขันโครงการนวัตกรรมชุมชน (อ่าน 90) 
งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562  (อ่าน 300) 
ค่ายต้นกล้าราชมงคลตะวันออก (อ่าน 354) 
กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ  (อ่าน 350) 
กิจกรรมสัญจรของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  (อ่าน 313) 
วิดิโอแนะนำมหาวิทยาลัย (อ่าน 210) 
โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิก (อ่าน 199) 
สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลงานคิดค้น สาชาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 186) 
มีข้อมูลทั้งหมด  21  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดฝึกอบรมเริ่องข้าวเพื่อสุขภาพ และพลังงานสะอาดในระบบน้ำควบคุมผ่านอินเตอร์เนตเพื่อการเกษตร
กิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
กืจกรรมแนะแนวสาขาวิชาในโครงการ Open House ที่โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.