แนะนำสาขาวิชา
  บุคลากร
  โครงการด้านวิทย์ฯ
  โครงการด้านบริการวิชาการ
  โครงการด้านทำนุบำรุงฯ
  งานวิจัยอาจารย์
  งานฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ฝึกงาน/สหกิจศึกษา
  Link หน่วยงาน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  10
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,447
 เยี่ยมชมปีนี้ :  1,447
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  349,526
 IP :  3.227.2.246
 เริ่มนับวันที่  30 พฤศจิกายน 2559
  ภาพกิจกรรม     
งานประกวด “ไก่เหลืองหางขาวสีสันตะวันออก“ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 (อ่าน 401) พิธีบวงสรวงองค์พญายม ประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2561 (อ่าน 437)
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส วันที่ 11 เมษายน 2561 (อ่าน 289) วันอนุรักษ์มรดกไทย “ย้อนเวลา หาวิถีไทย สวมชุดไทยเที่ยวงาน“ วันที่ 2 เมษายน 2561 (อ่าน 294)
กิจกรรมที่ 5 การอบรมความรู้วิชาการและวิชาชีพสัตวบาล ดำเนินการวันที่ 31 มีนาคม 2561 (อ่าน 289)
โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประจำปี งปม.2561 ...
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมการปฏิบัติงานพื้นฐานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ ๑) วันที่ 18 มีนาคม 2561 (อ่าน 428)
โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประจำปี งปม.2561 ...
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ประชาสัมพันธ์โครงการ “ค่ายเกษตรบางพระอาสา“ วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 226)
ขอเชิญนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 (อ่าน 139)
  ข่าวรับสมัครงาน     
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน รับสมัครงาน (อ่าน 323) บริษัท เนื่องจำนงค์ ฟีด (2005) จำกัด รับสมัครสัตวบาลประจำโรงฟัก (อ่าน 290)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน รับสมัครงาน (อ่าน 437) ข่าวการรับสมัครงานจากกรมปศุสัตว์ (อ่าน 324)
  ข่าวสารทั่วไป/บทความ/วารสาร     
เลี้ยงสัตว์ปีกรับอากาศเปลี่ยน (อ่าน 263) ทำอย่างไร? เมื่อสัตว์เลี้ยงโดนหมาบ้ากัด! (อ่าน 127)
ข้อแนะนำการใช้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับกระบือ (อ่าน 245) วารสารสัตวบาล (อ่าน 399)
สาส์นไก่ & สุกร (อ่าน 161)
  คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 3 “ฝึกอบรมการปฏิบัติงานพื้นฐานในฟาร์มปศุสัตว์“ (ครั้งที่ 2) เลื่อนเป็นวันที่ 28 เมษายน 2561  (อ่าน 105)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 93)
คำสั่งแต่งตัั้งให้บุคลากรปฏิบัติงงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (เดือน กุมภาพันธ์ 2561) (อ่าน 86)
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานเกี่ยวกับเว็บไซด์สารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 100)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 5 “การอบรมความรู้วิชาการและวิชาชีพสัตวบาล“ (ดำเนินการวันที่ 31 มีนาคม 2561) (อ่าน 98)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     

งานประกวด “ไก่เหลืองหางขาวสีสันตะวันออก“ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
พิธีบวงสรวงองค์พญายม ประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2561
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส วันที่ 11 เมษายน 2561
วันอนุรักษ์มรดกไทย “ย้อนเวลา หาวิถีไทย สวมชุดไทยเที่ยวงาน“ วันที่ 2 เมษายน 2561
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.