ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 งานประกวด “ไก่เหลืองหางขาวสีสันตะวันออก“ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 (เข้าชม : 417) 
 พิธีบวงสรวงองค์พญายม ประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2561 (เข้าชม : 458) 
 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส วันที่ 11 เมษายน 2561 (เข้าชม : 307) 
 วันอนุรักษ์มรดกไทย “ย้อนเวลา หาวิถีไทย สวมชุดไทยเที่ยวงาน“ วันที่ 2 เมษายน 2561 (เข้าชม : 307) 
 กิจกรรมที่ 5 การอบรมความรู้วิชาการและวิชาชีพสัตวบาล ดำเนินการวันที่ 31 มีนาคม 2561 (เข้าชม : 302) 
 กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมการปฏิบัติงานพื้นฐานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ ๑) วันที่ 18 มีนาคม 2561 (เข้าชม : 441) 
 โครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 7 มีนาคม 2561 (เข้าชม : 219) 
 กิจกรรมการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา (ดำเนินการวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561) (เข้าชม : 187) 
 กิจกรรมที่ 4 เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการทางวิชาการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (เข้าชม : 277) 
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (เข้าชม : 235) 
 นิทรรศการสาขาวิชาสัตวศาสตร์ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ 18 มกราคม 2561 (เข้าชม : 232) 
 วารสารสัตวบาล (เข้าชม : 412) 
 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ทักษะสัตวศาสตร์ วันที่ 13 มกราคม 2561 (เข้าชม : 209) 
 การจัดอบรมปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา“ รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 (เข้าชม : 188) 
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2 วันที่ 2-30 มิถุนายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เข้าชม : 248) 
 กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมการปฏิบัติงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ 2) วันที่ 29 เมษายน 2560 (เข้าชม : 214) 
 กิจกรรมที่ 6 การอบรมความรู้วิชาการและวิชาชีพสัตวบาล ระวห่างวันที่ 20 มี.ค. - 28 เม.ย. 2560 (เข้าชม : 175) 
 กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมการปฏิบัติงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2560 (เข้าชม : 216) 
 กิจกรรมที่ 2 นักสัตวบาลจิตอาสา ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 (เข้าชม : 389) 
 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานฯ (ดำเนินการวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560) (เข้าชม : 176) 
มีข้อมูลทั้งหมด  21  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2

งานประกวด “ไก่เหลืองหางขาวสีสันตะวันออก“ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
พิธีบวงสรวงองค์พญายม ประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2561
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส วันที่ 11 เมษายน 2561
วันอนุรักษ์มรดกไทย “ย้อนเวลา หาวิถีไทย สวมชุดไทยเที่ยวงาน“ วันที่ 2 เมษายน 2561
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.