ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 7 มีนาคม 2561 (เข้าชม : 12) 
 นิทรรศการสาขาวิชาสัตวศาสตร์ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ 18 มกราคม 2561 (เข้าชม : 14) 
 กิจกรรมที่ 4 เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการทางวิชาการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (เข้าชม : 14) 
 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ทักษะสัตวศาสตร์ วันที่ 13 มกราคม 2561 (เข้าชม : 11) 
 กำหนดการจัดกิจกรรมที่ 3 “ฝึกอบรมการปฏิบัติงานพื้นฐานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม” (ครั้งที่ ๑) วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 (เข้าชม : 19) 
 กิจกรรมที่ 5 การอบรมความรู้วิชาการและวิชาชีพสัตวบาล วันที่ 31 มีนาคม 2561 (เข้าชม : 9) 
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เข้าชม : 5)   
 กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมการปฏิบัติงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ 2) วันที่ 29 เมษายน 2560 (เข้าชม : 7) 
 กิจกรรมที่ 6 การอบรมความรู้วิชาการและวิชาชีพสัตวบาล ระวห่างวันที่ 20 มี.ค. - 28 เม.ย. 2560 (เข้าชม : 3) 
 กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมการปฏิบัติงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2560 (เข้าชม : 3) 
 กิจกรรมที่ 2 นักสัตวบาลจิตอาสา ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 (เข้าชม : 8) 
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (เข้าชม : 2)   
มีข้อมูลทั้งหมด  12  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     โครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 7 มีนาคม 2561
     

     นิทรรศการสาขาวิชาสัตวศาสตร์ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ 18 มกราคม 2561
     

     กิจกรรมที่ 4 เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการทางวิชาการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
     โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประจำปี งปม.2561

     กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ทักษะสัตวศาสตร์ วันที่ 13 มกราคม 2561
     โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประจำปี งปม.2561

     ข่าวการรับสมัครงานจากกรมปศุสัตว์
     


โครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 7 มีนาคม 2561
นิทรรศการสาขาวิชาสัตวศาสตร์ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ 18 มกราคม 2561
กิจกรรมที่ 4 เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการทางวิชาการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ทักษะสัตวศาสตร์ วันที่ 13 มกราคม 2561
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.