รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่งอาจารย์วิชาการ) 3 อัตรา
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  03-04-2560

1. ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาโท) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

คุณสมบัติ  - ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ด้านสัตวศาสตร์ หรือด้านสัตวบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์

- คุณวุฒิปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์

2. ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาโท) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านเกษตรกลวิธาน หรือทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางด้านวิศวกรรมเกษตร

หรือทางด้านวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

- คุณวุฒิปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์

3. ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

คุณสมบัติ - ได้รัยคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือ

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

สิ่งแวดล้อม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีภูมิทัศน์

คุณวุฒิปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์

4. วัน เวลา และสถานที่ ในวันที่ 29 มีนาคม - 12 เมษายน 2560 ภาคเช้า 09.00-12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 -15.30 น.

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ในวันที่ 21 เมษายน 2560  

6. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ในวันที่ 30 เมษายน 2560

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

8. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 

9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

 

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์  http://op.rmutto.ac.th/person/  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
     วันที่ 27 เมษายน 2560 “ซ้งพันธ์ปลา“ ให้ความอนุเคราะห์กับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พานักศึกษา ปวช.สัตวศาสตร์ 3 คน ปวส.สัตวศาสตร์ 1 คน ปวส.ประมง 2 คน และนักเรียน ม.4 1 คน มาเยี่ยมชมสาขาวิชาสัตวศาสตร์และประมง เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จัก มท
     

     ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
     

     กิจกรรมฝึกอบรมการปฏิบัติงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และ กาญจนบุรี วันที่ 6-7 เมษายน 2560
     

     แม่ไก่เครียดอากาศร้อน “ออกไข่น้อยลง30%-แถมขนาดเล็กลง”
     

     กิจกรรมเข้าร่วมการประชุมสัมนาและนิทรรศการทางวิชาการ ในงาน VIV ASIA 2017 ณ ไบเทคบางนา วันที่ 16 มีนาคม 2560
     


กิจกรรมฝึกอบรมการปฏิบัติงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และ กาญจนบุรี วันที่ 6-7 เมษายน 2560
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.