งานประกวด “ไก่เหลืองหางขาวสีสันตะวันออก“ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
  หมวด  ภาพกิจกรรม   วันที่ประกาศ  10-05-2561
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 อาจารย์อธิคม ชินอ่อน รักษาราชการแทนรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประกวดไก่เหลืองหางขาวสีสันตะวันออก ณ โรงอาหารกลาง จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในรายวิชาการประกวดและการตัดสินสัตว์ สอนโดย รองศาสตราจารย์สุชาติ ชัยวรกุล และ อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ มีผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันไก่พื้นเมือง เพศผู้ ไม่จำกัดน้ำหนัก 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 ประเภทไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ "เหลืองหางขาวเฉดสีเหลืองใหญ่ (สีแดง)" มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศ คือ นายอภินันท์ หักกะยานนท์ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท  และถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นายพิทักษ์ พูพพัฒน์ทรัพย์ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ นายอนันต์ นวนทอง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รุ่นที่ 2 ประเภทไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ "เหลืองหางเฉดสีเหลืองประภัสสร" มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นายไพศาล สายสวนสันต์ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ นายไพศาล สายสวนสันต์ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รุ่นที่ 3 ประเภทไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ "เหลืองหางขาวเฉดสีเหลืองกลาง (ส้ม)" มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ คือ ว่าที่ ร.ต.อรุณศักดิ์ ราชา ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท และถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นายณัฐวุฒิ สร้อยสูงเนิน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ นายธนพล เพียกขุดทด ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรมีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  39  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ภาพกิจกรรม
  พิธีบวงสรวงองค์พญายม ประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2561 
  งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส วันที่ 11 เมษายน 2561 
  วันอนุรักษ์มรดกไทย “ย้อนเวลา หาวิถีไทย สวมชุดไทยเที่ยวงาน“ วันที่ 2 เมษายน 2561 
  กิจกรรมที่ 5 การอบรมความรู้วิชาการและวิชาชีพสัตวบาล ดำเนินการวันที่ 31 มีนาคม 2561 
  กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมการปฏิบัติงานพื้นฐานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ ๑) วันที่ 18 มีนาคม 2561 

งานประกวด “ไก่เหลืองหางขาวสีสันตะวันออก“ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
พิธีบวงสรวงองค์พญายม ประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2561
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส วันที่ 11 เมษายน 2561
วันอนุรักษ์มรดกไทย “ย้อนเวลา หาวิถีไทย สวมชุดไทยเที่ยวงาน“ วันที่ 2 เมษายน 2561
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.